Een blije Doriene in de Flatwijk. (foto: Ad van de Graaf)
Een blije Doriene in de Flatwijk. (foto: Ad van de Graaf) Foto: Ad van de Graaf
FOTO’S

Mies, Doriene en Jeroen uit Uden verrast met vrijwilligerspenning

Algemeen 1.312 keer gelezen

UDEN | Mies Nikkelen-Martens (74), Jeroen van Vuuren (35) en Doriene van Katwijk (49) uit Uden werden afgelopen week verrast met een vrijwilligerspenning.

De penningen worden jaarlijks door de gemeente Uden uitgereikt aan vier inwoners die zich met vrijwilligerswerk inzetten voor de Udense samenleving. Eerder in november ontving Frans van den Heuvel uit Volkel al een penning. Donderdagmiddag gingen burgemeester Hellegers en wethouder Prinssen naar de Flatwijk, waar Doriene bij Oranjerijk vrijwilliger van het eerste uur is.

Oranjerijk
Stichting Oranjerijk heeft als doelstelling de leefbaarheid, de samenredzaamheid in de wijk te bevorderen en ontmoeting tot stand te brengen in de flatwijk. Stichting Oranjerijk heeft zo’n 30 vrijwilligers. Doriene is er daar een van. Bij de start van het ‘project’, toen het eigenlijk nog geen project was maar meer een informatiebijeenkomst om de behoefte van de buurt te onderzoeken, is Doriene als buurtbewoner naar die informatieavond gekomen als ‘een geïnteresseerde bewoner’. Ze werd daar enthousiast en gaf zich op om mee te denken. Dat meedenken is uitgegroeid tot de drijvende kracht achter Oranjerijk. Ze heeft Oranjerijk van een kookinitiatief naar een volwaardig leefbaarheidsproject gebracht, dat nu voorziet in een grote behoefte in de wijk. Doriene is ingestapt omdat ze op zoek was naar contacten, graag iets voor een ander wil betekenen en ook zag waar de wijk behoefte aan had. Al heel snel groeide ze in haar rol en kreeg al snel de informele leiding over de groep vrijwilligers die voor de mensen uit de wijk gingen koken. Van daaruit werd de rol van Doriene op een natuurlijke manier steeds groter en belangrijker. Ze dacht mee in nieuwe plannen, wist andere vrijwilligers steeds opnieuw te motiveren, pikte signalen in de wijk op en wist dit om te buigen naar nieuwe plannen en initiatieven.

Jeroen
Jeroen van Vuuren ontving zijn penning bij UDI’19, de plek waar hij al sinds 1992 actief is. Hij voetbalde bij de UDI-jeugd en was als vroeg behulpzaam om het UDI-info en/of clubblad bij de leden te bezorgen. Toen Jeroen bij de hogere jeugd voetbalde was hij altijd in de weer voor hand en spandiensten bij diverse activiteiten. Daarna maakte hij de overstap naar de senioren en ging voetballen in een vriendenteam. Tegelijkertijd zette hij zich in voor de jeugd. Hij werd trainer/leider van diverse jeugdteams en heeft ook enkele jaren selectieteams getraind. Tegelijkertijd was hij te allen tijde actief als er gevraagd werd naar vrijwilligers. Inmiddels heeft hij het trainen en leider zijn ingeruild en heeft hij zitting in de commissie Opleidingsteam (OPT) met als taak coördinatie Scouting bij de jeugd en coördinatie Opleidingen bij de jeugd. Tevens is hij lid van de commissie Voordracht Onderscheidingen (CVO). Naast UDI heeft Jeroen zich voor de Udense Jeugd op diverse terreinen ingezet, zoals de Slabroek vakantieweek. Heden is Jeroen ook actief in de commissie Udense Quiz.

Mies
Mies is al ruim 10 jaar actief bij Stichting Zorg en Welzijn Odiliapeel. De stichting heeft geen leden maar zet zich in voor alle bewoners van Odiliapeel en behartigt de belangen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. De sociale verbondenheid krijgt sterk de aandacht, met name de ouderen. Mies heeft 40 jaar in Odiliapeel voor de klas gestaan en heeft toen diverse kinderkoortjes begeleid, en later het seniorenkoor van de KBO. Ze is nog altijd fanatiek bezig bij koor Jair. Ook heeft zij zich veel ingezet voor het missiewerk in Zimbabwe waar haar broer werkt. Na haar pensionering is Mies zich in gaan zetten voor de ouderen in Odiliapeel en heeft ze vormgegeven aan het rolstoelwandelen en de ontmoetingsmiddagen op woensdagmiddag. De burgemeester en wethouder verrasten Mies in ‘t Peelhonk in Odiliapeel.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Jeroen van Vuuren.
Afbeelding
Mies Nikkelen-Martens.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant