De nieuwe, duidelijk herkenbare textielcontainers.
De nieuwe, duidelijk herkenbare textielcontainers.

Nieuwe groene textielcontainers zijn een succes

Algemeen 1.520 keer gelezen

UDEN | Iedereen heeft waarschijnlijk de nieuwe groene textielcontainers al ontdekt. Eind vorig jaar zijn in de gemeente Uden de containers omgewisseld. De Stichting Uden WereldWijd heeft in Regain Recyclables B.V. Cuijk een nieuwe partner gevonden voor de inzameling van kleding en schoeisel. 

“We hebben al vele positieve reacties gehad”, vertelt secretaris Ton van der Vegt. “De textielcontainers zien er mooi gelakt uit, Ze hebben duidelijk zichtbare posters met wat er wel en niet in de bakken mag worden gedeponeerd. Ook geeft de poster van Uden Wereldwijd duidelijk de goede samenwerking met Regain weer.”

Gestolen
In de gemeente Uden kwam het voorheen regelmatig voor dat er kleding uit de inzamelcontainers werd gestolen. Na afloop bleven de opengescheurde zakken naast de container liggen. Dit leidde nogal eens tot klachten van omwonenden. Ton: “Deze kleding werd nat en vies en kon daardoor vaak niet meer hergebruikt worden, wat natuurlijk enorm zonde is. Regain heeft daarom bij de gemeente Uden voor een speciale container gekozen. Hierbij is het onmogelijk om het in de container gestopte textiel uit de container weg te nemen.”

Capaciteit
Een ander voordeel is dat deze textielcontainer een grotere capaciteit heeft. Hierdoor hoeven er minder transporten plaats te vinden. “Zo wordt het aantal transportbewegingen in de gemeente beperkt. Hiermee wordt een forse CO² besparing gerealiseerd. Dat geldt in belangrijke mate ook voor het hoge percentage van 95 procent hergebruik van het ingezamelde textiel. De overige 5 procent bestaat uit huishoudelijk restafval, dat in de containers wordt gestopt.”

Minder restafval
Samen met Regain en de gemeente Uden gaat Uden WereldWijd zich toeleggen op minder restafval in de kledingcontainers.
Regain en UWW laten de herkomst van het restafval in de kledingcontainers onderzoeken en ondernemen gerichte acties tegen deze overtreders. Met al deze maatregelen focust deze Cuijkse inzamelaar zich niet alleen op kwantitatieve maar ook op kwalitatief hoogwaardige inzameling.

Vergoeding
Door bovengenoemde maatregelen is ook weer mogelijk om een acceptabele vergoeding te bieden voor het ingezamelde textiel. Jan van den Boom, voorzitter van Stichting Uden WereldWijd: “In het afgelopen jaar bracht het ingezameld textiel bij de vorige inzamelbedrijf ondermeer door het inzakken van de tweedehands kledingmarkt en de hoge kosten van het verwerken van het restaval nauwelijks nog geld op. Dit betekent dat de Stichting Uden WereldWijd de komende jaren weer verzekerd is van opbrengsten uit de textielinzameling. Hiermee kan dan weer financiële ondersteuning geboden worden aan de derdewereldprojecten van onze partners.”

Meer informatie.
Wil je hier meer over weten? Voor meer informatie kun je terecht op de website van Stichting Uden WereldWijd: www.udenwereldwijd.org.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant