Afbeelding

Volksuniversiteit Oss bestaat 50 jaar en organiseert feestweek

Zakelijk 222 keer gelezen

OSS | Vereniging Volksuniversiteit Het Maasland is op 23 april 1970 opgericht. Vanuit een woonkamer werd er gestart met een cursusprogramma (vier taalcursussen, een discussiecursus en lezingen) voor volwassenen. Nu 50 jaar later is Volksuniversiteit Oss een maatschappelijk betrokken organisatie met een gevarieerd cursusaanbod voor een brede doelgroep.

-1970: De oprichters van Volksuniversiteit Het Maasland zijn de heer Kok en mevrouw Kok-Ruth en de heren S. Reyenga en H. Taconis. Een greep uit het cursusaanbod: diverse vreemde talen, cursus Algemene Ontwikkeling (kennis van de 6e klas lagere school opgehaald in 36 wekelijkse lessen), filosofie en psychologie, cursussen koken en bakken, gezonder leven en een groen cursus.-In 1979 krijgt de Volksuniversiteit een eigen huisvesting in het zogenaamde KIO-gebouw van Philips aan de Kruisstraat 15 in Oss en subsidie van de gemeente. De lessen werden onder andere gegeven in De Lievekamp en later in lokalen van het TBL De eerste medewerkers kwamen ook in dienst van de Volksuniversiteit.        
-Van 1980 - 1982 is Volksuniversiteit Het Maasland gehuisvest in de Groene Engel. Daar heeft ze voor het eerst de beschikking over één leslokaal.
-In 1982 verhuist de Volksuniversiteit naar de huidige locatie aan de Kruisstraat 94 in Oss, waar de vroegere Landbouwschool en Avondcollege gevestigd zijn. Het gebouw werd in 1981 door brand onbruikbaar. Na een grondige verbouwing door de gemeente Oss wordt dit een prachtige locatie voor de Volksuniversiteit. Ze krijgt de beschikking over vijf eigen lokalen.
-1988 is de Vereniging Volksuniversiteit Het Maasland opgegaan in de 'Stichting Volwasseneneducatie Regio Oss' (SEVERO). Deze stichting fungeerde destijds als een parapluorganisatie voor de Volksuniversiteit.
-1992 hield SVERO op te bestaan. Op 4 maart 1992 werden op voordracht van de gemeente Oss door de rechtbank te 's-Hertogenbosch nieuwe bestuursleden voor de Stichting Volksuniversiteit Oss en Omstreken benoemd.
-In het jaar 2000 is er op de vijfde Unesco-conferentie over volwassenenvorming een nieuw begrip geïntroduceerd: 'Non formele educatie' als onderdeel van een Leven Lang Leren.

De naam verandert geleidelijk in Volksuniversiteit Oss en VUOss. De werkzaamheden blijven onverminderd hetzelfde. Het cursusaanbod blijft zeer divers en ieder jaar speelt men in op de actualiteit. Als gesubsidieerde instelling vervult de Volksuniversiteit ook een belangrijke maatschappelijke rol. Met een laagdrempelige betaalbaar en breed cursusaanbod is er voor ieder wat wils. De samenwerking met andere Osse culturele instellingen ziet men ook terug in het cursusaanbod van Volksuniversiteit Oss. Met een aanbod van 16 verschillende talen is het dé taalaanbieder in de regio. In kleine klassikale groepen wordt door zeer ervaren (native speaker) docenten lesgegeven. Volksuniversiteit Oss is in de loop der jaren steeds bekender geworden als regionaal onderwijsinstituut.
-In 2013 is men naast het reguliere cursusaanbod, gestart met maatwerk trainingen voor bedrijven. Binnen de drie pijlers taaltrainingen, communicatieve vaardigheden en digitale vaardigheden kunnen maatwerktrainingen worden aangeboden.
-In 2014 is Volksuniversiteit Oss en Omstreken met een cursusaanbod in Uden gestart. Deze mogelijkheid ontstaat doordat de gemeente de subsidie voor de Volksuniversiteit Uden heeft stopgezet en daardoor haar activiteiten niet kan voortzetten.        

Huidige situatie
Volksuniversiteit Oss laat volgens directeur Larissa Weitzel-Zeldenrijk zien dat er veel draagkracht is onder de bevolking van Oss en omstreken. "We zijn onderscheidend in ons cursusaanbod en spelen in op de actualiteit en de behoeften die er zijn." Een vreemde taal leer je bij Volksuniversiteit Oss, klassikaal, online, op maat en in kleine groepen. Volksuniversiteit Oss is er voor iedereen, met een cursusaanbod verdeeld in 9 verschillende categorieën is er voor ieder wat wils.

Jubileum
Het 50-jarig jubileum wordt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september gevierd. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans verzorgt om 10.00 uur de opening van de workshopweek met een lezing. De rest van de week mag iedereen gratis deelnemen aan proeflessen, workshops en lezingen. Uiteraard zijn docenten aanwezig om vragen van cursisten te beantwoorden. Voor de zomervakantie wordt het programma voor deze feestweek bekendgemaakt.

Online cursussen
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de taallessen en diverse maatwerktrainingen bij bedrijven vanaf 6 april online hervat. Weitzel-Zeldenrijk: "Ik ben trots op de docenten, cursisten en medewerkers die zich zo open en flexibel hebben opgesteld. De reacties van zowel docenten als cursisten zijn overwegend positief. Momenteel lopen er 66 taalcursussen met zo'n 600 cursisten. We gaan deze online periode evalueren samen met cursisten en docenten. Dit schept wellicht mogelijkheden voor de toekomst. Als wij het klassikale en online lesgeven met elkaar kunnen combineren, bieden wij een nog bredere doelgroep de kans/gelegenheidom zichzelf persoonlijk te ontwikkelen." De rest van de cursussen is tot nader order uitgesteld. Het is niet mogelijk om alles online aan te bieden, een kookworkshop volg je graag echt in een leslokaal. We zijn afhankelijk van de maatregelen van de overheid en het RIVM. Zodra het weer mogelijk is, gaan we klassikaal lesgeven. Dat blijft op dit moment toch voor iedereen de prettigste manier om iets te leren, naast de gezelligheid en de sociale contacten die je opdoet."

Meer informatie
Het cursusaanbod staat op de website www.volksuniversiteitoss.nl, kijk voor maatwerktrainingen op www.vuoss.nl.

Het team van Volksuniversiteit Oss.
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant