Area verhoogt de huren per 1 juli.
Area verhoogt de huren per 1 juli.

Kritiek op geplande huurverhoging door Area ondanks ‘winst’

Wonen 991 keer gelezen

UDEN | De bewonersraad van Area zegt ‘teleurgesteld’ te zijn in het resultaat van hun onderhandelingen met Area over de huurstijging. “Het pijnpunt zit hem vooral in het feit dat mensen die geen zonnepanelen aangeboden hebben gekregen niet worden ontzien”, aldus Wout van de Peppel, voorzitter van de bewonersraad. Ook heeft Area nauwelijks een onderbouwing voor de noodzaak van de huurverhoging. Voormalig SP-raadslid en wethouder sociale zaken Wim Somers uitte nog stevigere kritiek op de beslissing van Area: “Ze maken dikke vette winst. Ze zouden de huren juist moeten verlagen.”

Van de ongeveer 8500 huurders die Area in Uden en Veghel heeft krijgen er zo’n 6500 een huurverhoging van 2,3 procent. “De overige 2000 krijgen geen huurverhoging dankzij een aantal uitzonderingen die we hebben binnengehaald”, aldus Wout. De gemiddelde huurstijging komt daarmee op 2 procent. Deze uitzonderingen zijn huurders van woningen met energielabel D, E, F of G, huurders waarvan de woning gesloopt gaat worden en huurders in de vrije sector. Nog een wens van de bewonersraad die Area meeneemt is dat er gekeken gaat worden of woningen versneld gerenoveerd kunnen worden, en daarbij ook zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Wim, die op eigen initiatief handelt en niet verbonden is aan de bewonersraad, vindt dat echter niet genoeg: “De bewonersraad heeft het belangrijkste, geen huurverhoging, niet behaald. Daar gaat het om.”

Huurbevriezing
Huurbevriezing was wel het uitgangspunt van de bewonersraad, maar volgens Wout zijn bovengenoemde uitzonderingen onderhandeld nadat voor de bewonersraad duidelijk werd dat huurbevriezing niet haalbaar was. Wout: “Het is een dure tijd, een crisistijd, en veel huurders hebben moeite om rond te komen. Daarnaast is Area tien jaar oud en zouden ze een cadeautje kunnen uitdelen. Wij hebben het idee dat ze het zich kunnen permitteren.” Wim uit een vergelijkbaar sentiment: “Uit het gebrek aan argumentatie van Area blijkt geen empathie naar de bewoners. Die hebben te maken met inflatie en daar komt de huurverhoging bovenop. Terwijl Area zoveel vlees op de botten heeft. Er wordt dikke vette winst gemaakt en daarmee moeten ze bouwen of de huren verlagen, maar dat gebeurt niet. In 2020 hield Area bijna 8 miljoen extra over, dus blijkbaar gaat het goed”, aldus Wim die zelf huurder is van een Area-woning.

Financiële gevolgen
Uit het jaarverslag van 2020, het meest recente, blijkt dat Area aan het eind van dat jaar 69,3 miljoen eigen vermogen voor zijn activiteiten in de niet-DAEB sector (commerciële sector, geen sociale huur) had, dat is 7,9 miljoen meer dan een jaar eerder. Sandra van Gerwen, woordvoerder namens Area, laat weten: “Dat is geen geld dat we op de plank hebben liggen. Een groot deel van ons eigen vermogen zit ook in de woningen en de waardestijging daarvan verklaart ook deels onze winst. Daarnaast moeten we ook bijlenen om te kunnen investeren in onze woningen. Met onze niet-DAEB huizen (niet-sociale huur, red.) bedienen we mensen die niet genoeg verdienen om een huis te kopen maar te veel verdienen voor sociale huur.” Naar aanleiding van Area’s beslissing over de huurverhogingen voor dit jaar schreef de Bewonersraad aan het management van Area: “We hebben geen financiële onderbouwing ontvangen van de financiële gevolgen van een lagere huurverhoging dan 2,3 procent.”

Toezeggingen niet nagekomen
Belangrijk voor de bewonersraad was ook dat er geen huurverhoging zou komen voor huurders die van Area geen aanbod hebben gekregen voor zonnepanelen. Area dit hebben toegezegd over hebben gedaan maar deze belofte niet na zijn gekomen. Wout licht toe: “De huurders die geen zonnepanelen aangeboden hebben gekregen kunnen hier niets aan doen. Zij kunnen niet profiteren van een kostenbesparing die de huurverhoging deels compenseert. Daarom wilden wij voor mensen die geen aanbod hebben gekregen ook geen huurverhoging, we hadden de indruk dat Area hier ook in meeging. Area zei uiteindelijk echter om fiscale redenen geen uitzondering te kunnen maken voor mensen die nog geen aanbod hebben gehad.” De bewonersraad zegt dit te betreuren. Sandra licht toe waarom hier uiteindelijk niet voor is gekozen: “Wij vinden dat we naar de totale woonlasten moeten kijken en daarom is er gekozen voor een uitzondering of basis van energielabel (D of hoger).” Dit was echter ook een losstaande wens van de bewonersraad, naast de uitzondering voor mensen zonder zonnepanelen.

Uit de krant