Leerlingen Quinty en Lotte, en docent/coördinator Jos tonen de plaquette Gezonde School. Patricia maakte de foto.
Leerlingen Quinty en Lotte, en docent/coördinator Jos tonen de plaquette Gezonde School. Patricia maakte de foto.

Havo/vwo Udens College behaalt titel gezonde school voor thema welbevinden

Onderwijs 501 keer gelezen

UDEN | De sector havo/vwo van het Udens College mag zich vanaf deze week een ‘gezonde school’ noemen. De school heeft het certificaat behaald voor het thema welbevinden. Dat betekent dat het havo/vwo veel aandacht besteedt aan hoe leerlingen in hun vel zitten en ook aan een veilig leerklimaat en fijne sfeer op school en in de klas. 

“Het bijzondere aan het behalen van dit certificaat is dat we er niets anders voor hoeven te doen dan we al doen”, vertelt een trotse Jos Hendriks, coördinator duurzaamheid en gezondheid. “Dat betekent dat de coaches en docenten al volop aandacht hebben voor het welbevinden van de leerling en dat het is verweven in ons dagelijkse onderwijs.” Jos noemt een aantal voorbeelden. Zo heeft iedere leerling een eigen coach bij wie de leerling terecht, en met wie ook de ouders makkelijk contact kunnen leggen. Daarnaast zijn er iedere week startmomenten met de klas en de coach. “De basisgroep noemen we dat. Hierbij hebben we het over plannen, talenten, een vervolgopleiding, maar ook over de sfeer in de groep. We behandelen ook thema’s zoals pesten en de gevolgen daarvan en paarse vrijdag.” Soms komt het voor dat een leerling meer steun nodig heeft. Dan is er het ondersteuningsteam. “Dit team geeft de coach handvatten om de leerling te helpen en het kan zorgen voor extra of gespecialiseerde begeleiding voor de leerling”, licht Jos toe, die zelf ook docent en leerlingcoach is. Ook heeft de school aandacht voor hoe het met de medewerkers gaat, ook een criterium van het certificaat.

Lotte, uit havo 3: “Ik vind het heel fijn dat we iemand hebben met wie je gemakkelijk kunt praten als je ergens mee zit. Iemand die niet alleen naar de cijfers kijkt, maar die ook geïnteresseerd is hoe het met jou persoonlijk gaat, ook thuis.” Patricia uit havo 3 beaamt dat. “Je kunt alles over school vertellen aan je coach; iemand die echt naar je luistert.” En nog belangrijker vindt ze: “Iemand die je ook advies en tips geeft die je helpen. Zodat je bijvoorbeeld zelfverzekerder een toets ingaat, of zodat je je fijn voelt in de klas. School heeft veel impact op een leerling - emotioneel en sociaal gezien - dus ik vind het heel goed dat hier veel aandacht voor is.”

Uit de krant