Adriana hijst de vlag terwijl leerlingen toekijken. (foto: Henk Lunenburg)
Adriana hijst de vlag terwijl leerlingen toekijken. (foto: Henk Lunenburg) Foto: Henk Lunenburg
FOTO’S

Udens College hijst regenboogvlag: ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn’

Human Interest 906 keer gelezen

UDEN | Onder luid applaus en enthousiast geroep werd afgelopen vrijdag de regenboogvlag gehesen op het Udens College. Dit was het officiële startmoment van de Gender and Sexuality Alliance (GSA) op het havo/vwo. Dit is een club van leerlingen dat vindt dat iedereen op het Udens College de vrijheid heeft te kunnen zijn wie je bent, zonder je daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden.

De GSA is nu ongeveer een jaar actief op het havo/vwo. Het officiële startmoment kon vanwege de coronapandemie nu pas plaatsvinden. De GSA bestaat uit ongeveer 30 leden en is een nationale en zelfs een internationale organisatie die zich inzet om de acceptatie van LHBTIQ mensen te bevorderen. “Vorig jaar is de GSA op het havo/vwo opgericht door de toenmalige voorzitter Noa”, vertelt Adriana van Dijk, die nu voorzitter is. “Wij zetten ons in om de acceptatie van LHBTIQ-mensen, lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer, op school te bevorderen.” De tien leden gaven op vrijdag presentaties aan de brugklassen, en de andere leerlingen kregen een filmpje te zien. “De boodschap is: ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, LHBTI+ of niet.’ Maar ook zou het niet moeten uitmaken hoe iemand zich kleedt of hoe iemand gewoon is.”

Aandacht
De doelstelling van GSA is inclusiviteit, progressiviteit, en veiligheid creëren op school. “We vinden het belangrijk dat de school meegaat met de tijd en dat we alles moderniseren, zodat iedereen zichzelf kan zijn. Met tien tot twaalf mensen organiseren wij dagen zoals paarse vrijdag: de dag waarop er paars wordt gedragen om aandacht te vragen voor LHBTI+-acceptatie. En ook Day of Silene: een dag om aandacht te vragen voor pesten in het algemeen. Ook maken wij ons kenbaar voor mensen die willen praten over hun gender en seksualiteit of daar moeite mee hebben. Wij willen zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn op deze school, zonder dat iemand je hiermee lastig valt”, aldus Adriana.

Bewustwording
In een tijd waarin er toch al meer acceptatie lijkt te zijn, is bewustwording nog steeds nodig. “Er zijn genoeg kinderen voor wie het nog niet veilig genoeg voelt om zichzelf te zijn. De acceptatie is er bij veel mensen al wel hoor, maar nog niet bij iedereen. Sommige kinderen maken toch vervelende dingen mee, ook hier op school”, weet Adriana. Uit onderzoek blijkt dat LHBTIQ-jongeren zich op een school met een GSA meer thuis voelen en minder spijbelen.

Gesteund
Leerlingen kunnen bij de GSA terecht als ze vragen hebben. “Soms is het al genoeg dat je weet dat je niet alleen bent.” De 29 leden van GSA geven ook aan dat ze zich door de school gesteund voelen. “Helma van Moorsel, de docent die ons begeleidt, is erg gemotiveerd. Zij zit ook in de werkgroep wereldburgerschap waar dit bij past en dat past bij onze visie dat je moet kunnen zijn wie je bent. Directeur Ad van Kemenade en ook andere docenten ondersteunen en helpen ons bij de activiteiten”, vertelt Adriana.

Positief verrast
Op de dag van de presentatie en het hijsen van de vlag waren de leden van de GSA positief verrast door de reacties van de grote groep leerlingen die hierbij aanwezig wilde zijn. Ook zijn er telefoonnummers uitgewisseld tussen leden van de GSA en leerlingen die nog niet zeker weten wat hun geaardheid is. “Ze kunnen altijd met hun vragen bij ons terecht. Helaas was dat er voor mij toen nog niet”, zegt Adriana tot slot.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant