Afbeelding

BrabantZorg eigenaar terreinen ziekenhuis

Gezondheid 64 keer gelezen
OSS – Terwijl Adrie van Osch van BrabantZorg, Manon Velde en Johan van der Heide van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bernhoven de verkoopovereenkomst van de ziekenhuisterreinen in Oss en Veghel ondertekenden, knalde de kurk al van de champagnefles. Gezamenlijk werd een toast uitgebracht op een goede samenwerking.

[image=124389]

Met de ondertekening is BrabantZorg eigenaar geworden van twee ziekenhuisterreinen in zowel Oss als Veghel. Zodra beide ziekenhuizen zijn verenigd in één nieuw ziekenhuis in Uden, gaat BrabantZorg de gebouwen slopen. De planning is dat dit in 2012 gebeurt. In Oss krijgt BrabantZorg, die nauw samenwerkt met BrabantWonen, de beschikking over zes hectare. De ambitieuze plannen voor de invulling van de terreinen moeten nog verder uitgewerkt worden. Zeker is dat veertig procent van het terrein bestemd is voor woningen voor ouderenzorg. “We moeten héél veel doen voor ouderen, zoals specifieke huisvesting. Maar we zitten tegen een enorm stuwmeer van wensen aan te kijken, waar eigenlijk niet tegen op te bouwen valt. Daarom is elke locatie meegenomen”, zei Adrie van Osch. Zo komt er bijvoorbeeld een kleinschalige woonvoorziening voor dementerenden. Ook wordt hier het poliklinisch-diagnostisch centrum gebouwd, waar onder meer zorg voor ouderen en chronisch zieken geboden wordt. “Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om er één groot zorgcomplex van te maken.”

Plannen
De plannen van BrabantZorg zijn in overeenstemming met de wensen van de gemeente Oss en sluiten aan op de plannen van het Sibeliuspark en de Talentencampus. De overige beschikbare ruimte is bestemd voor woningen met een tuin. Bij de sloopwerkzaamheden wordt de verpleegstersflat als laatste gesloopt, die kan na het vertrek van het ziekenhuis naar Uden tijdelijk dienst doen als poliklinisch-diagnostisch centrum. Zodra hier de nieuwbouw voor klaar is, wordt ook dit pand gesloopt. De kapel blijft gespaard en is dan nog het laatste wat aan het Osse ziekenhuis herinnert.

Uit de krant