Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening.
Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening. Foto: Waterschap Aa en Maas

Sproeiverbod wordt verder uitgebreid

Algemeen 10.329 keer gelezen

REGIO | Het bestaand onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is vanaf vandaag ook van toepassing op bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Dat heeft Waterschap Aa en Maas besloten.

In sloten en beken staat steeds minder water. Verschillende sloten vallen al droog. Hierdoor ontstaat schade aan planten en dieren zoals vissterfte. En ook de waterkwaliteit wordt minder. Reden voor ons om nog meer maatregelen te nemen om zo goed mogelijk water vast te houden en te zorgen dat het water blijft stromen. In een groot deel van het waterschap-gebied mag al geen water meer uit sloten en beken worden gehaald. Tot nu toe was dit niet van toepassing op het besproeien van bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt (kapitaalintensieve teelten). Vanaf vandaag is dat wel het geval. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Uit de krant