Jeroen de Bree voorzitter ASD Maashorst (foto: Peter Noy)
Jeroen de Bree voorzitter ASD Maashorst (foto: Peter Noy)

Adviesraad Maashorst zoekt met spoed secretaris

Algemeen 402 keer gelezen

UDEN | Sinds 1 januari is er een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Maashorst (ASD). Zij geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als Jeugdzorg, GGZ, Wmo, senioren of armoedeproblematiek. Voor deze onafhankelijke raad is het bestuur naarstig op zoek naar een betrokken secretaris.

door Peter Noy

Jeroen de Bree is sinds twee maanden de nieuwe voorzitter van ASD-Maashorst en beaamt desgevraagd dat de adviesraad dringend op zoek is naar een secretaris. “Op dit moment heb ik contact gelegd met bijna alle kartrekkers van de zes themawerkgroepen binnen de adviesraad. Ik merk bij hen dat er veel betrokkenheid en motivatie is, maar ik mis nog de nodige structuur binnen de organisatie. Samen met de bestuursleden en alle vrijwilligers vind ik het mijn taak om de adviesraad uit te bouwen en te professionaliseren. De nieuw aan te trekken secretaris wordt daarin een actieve rol toebedeeld. Het samen met de andere bestuursleden bedenken van processen en procedures maakt deel uit van zijn of haar functie”, aldus een gedreven De Bree. Voor de reguliere administratieve werkzaamheden is al een topper gevonden. Maar voor de meer inhoudelijke en coördinerende activiteiten kan de ASD nog iemand gebruiken. Denk aan het opstellen van de agenda voor de adviesraad, het coördineren van het e-mailverkeer, het opzetten van werkwijzen en standaarden en het verzorgen van de correspondentie. Het uitwerken van gevraagde en ongevraagde adviezen behoort eveneens tot het takenpakket. Voor alle vrijwilligers geldt dat men woonachtig moet zijn in de gemeente Maashorst. Er wordt een onkostenvergoeding beschikbaar gesteld. Stuur een berichtje naar info@asd-maashorst.nl of kijk op www.asd-maashorst.nl.

Uit de krant