Afbeelding

Op weg naar Kindcentrum Volkel

Onderwijs 1 keer gelezen
VOLKEL - Basisschool De Vlieger (SKOGU), Kinderopvang Uden en Stichting Peuterspeelzaal ‘t Pieperhofke Volkel tekenden vorige week de samenwerkingsovereenkomst ‘Kindcentrum Volkel’.

[image=113930]

Kindcentrum Volkel moet op termijn alle functies voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Volkel aanbieden: onderwijs, opvang, peuterspeelzaalwerk, zorg, welzijn, sport, cultuur en vrije tijd. Niet alles hoeft per se onder één dak, maar wel alles vanuit één visie, vanuit dezelfde pedagogische kaders en door één team van professionals.
Zover is het nog niet, maar De Vlieger, Kinderopvang Uden en ’t Pieperhofke zoeken met elkaar een niet vrijblijvende samenwerking, die uiteindelijk moet leiden tot een gezamenlijke stichting kindcentrum Volkel.
De Vlieger groeit uit tot een kindcentrum, waarin onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk gehuisvest is. Binnen het kindcentrum werken de partners intensief samen en is er sprake van centrale aansturing. Kindcentrum Volkel is een Brede School met de meest vergaande vorm van (intensieve) samenwerking, namelijk met een nieuwe eigen rechtsvorm.
De kinderen gaan steeds meer ervaren dat ze in één gebouw voor van alles terecht kunnen: leren, spelen, lunchen, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. De verschillen tussen binnen- en buitenschools leren worden steeds kleiner en ze kunnen bij alle professionals terecht kunnen. De ouders weten dat hun kinderen in goede handen zijn, dat ontwikkelen meer is dan schools leren en dat kindcentrum Volkel alles in een regie heeft, wat nodig en wenselijk is voor hun kinderen. Goede signalering, warme overdracht, aansluitende dagarrangementen, prima afwisseling tussen ont- en inspanning, sport, cultuur en opvang.
Het personeel doet wat ze eerst ook altijd deed; onderwijzen, opvangen, voorschoolse educatie, sport en cultuur. Maar in de toekomst minder op een eiland en meer als team. Doen waar je goed in bent en assisteren en geassisteerd worden waar het goed is voor kinderen. Allemaal samen een centrale aansturing van het kindcentrum, een team, een visie, gezamenlijke doelen, een gebouw.
Zoals Rome niet in een dag gebouwd werd, zo is ook de ontwikkeling van kindcentrum Volkel een proces. Stap één is gezet. De komende periode zal kindcentrum Volkel iedereen stap voor stap nader informeren, te beginnen tijdens de informatiebijeenkomst voor het personeel en ouders. Daarvoor ontvangen alle mensen aparte uitnodigingen. De officiële opening van het Kindcentrum Volkel gebeurt voor en door de kinderen van het centrum in de week van 9 tot en met 13 november.

Uit de krant

Uit de krant