Afbeelding
Foto: Ronald Strijbosch

Bernhoven hanteert nieuwe bezoektijden vanaf 1 augustus

Algemeen 4.993 keer gelezen

UDEN | Met ingang van 1 augustus gelden in Bernhoven nieuwe bezoektijden. In de afgelopen periode zijn de bezoektijden regelmatig gewijzigd in verband met COVID-19. De bezoektijden die op 1 augustus ingaan betekenen een verruiming ten opzichte van de tijden tijdens corona.

Wel is er een aspect gewijzigd. De regel van vóór corona dat de hele dag een bezoeker aan het bed welkom was komt te vervallen. Gebleken is dat de mogelijkheid om de hele dag bezoek te mogen ontvangen weliswaar een gastvrij principe is, maar het is niet bevorderlijk voor de rust en het herstel van de patiënt. Ook kwam het met grote regelmaat voor dat bezoekers toch moesten wijken omdat verpleegkundigen en artsen hun werk aan het bed van de patiënt moesten doen. Dit legde grote druk op het werkproces. Het kader is nu dat bezoek welkom is tussen 11.00 en 14.00 uur en tussen 17.00 en 20.00 uur, waarbij wel een aantal regels geldt.

Contactpersoon
In de ochtend tussen 11.00 en 14.00 uur is de contactpersoon (of vervanger van de contactpersoon) welkom. In deze uren vindt vaak ook de ochtendvisite plaats. Zo kan de contactpersoon actief bij de behandeling van- en zorg voor de patiënt worden betrokken.

Vroege avond
In de vroege avond van 17.00 en 20.00 uur is overig bezoek welkom. Daarbij geldt een maximum van twee bezoekers per patiënt. Willen in die tijd meer mensen komen, spreek dit dan met elkaar af en verdeel de beschikbare tijd zodat de rust in het ziekenhuis en aan bed bewaart blijft. Binnen deze kaders is de regie aan de patiënt (en diens familie) om te zorgen voor een goed verloop van het bezoek.

Afwijkende tijden
Een aantal afdelingen hanteert afwijkende tijden. Dit betreft de afdelingen verloskunde en couveuseafdeling, de kinder- en jongerenafdeling, intensive care en  coronary care afdeling en de stroke care afdeling. Hier vind je alle bezoektijden.

Uit de krant