Marcel Klösters (l) en Peter van den Elsen (r) op de hoek van de Sacramentsweg, Galerij en het Mondriaanplein, die dit (en volgend) jaar een facelift krijgt.
Marcel Klösters (l) en Peter van den Elsen (r) op de hoek van de Sacramentsweg, Galerij en het Mondriaanplein, die dit (en volgend) jaar een facelift krijgt. Foto: Jason Setzer
INTERVIEW

Hoe houden we Uden-centrum aantrekkelijk?

Centrum 2.185 keer gelezen

UDEN | Nét voor de herindeling ontwikkelde de gemeente (samen met belanghebbenden) een nieuwe toekomstvisie voor het centrum van Uden. Daarin staat beschreven welke kenmerken we belangrijk vinden voor het centrum en wat we gaan doen om die te behouden of realiseren. Denk aan kenmerken als ‘economisch vitaal’, ‘groen’ (schoon en heel), ‘levendig’ en ‘toegankelijk’. Inmiddels heeft de gemeente flink geïnvesteerd en zijn er al heel wat stappen gezet om invulling te geven aan die toekomstvisie. En ook voor het nieuwe jaar staan allerlei maatregelen op de agenda. Marcel Klösters (Interim voorzitter Stichting Centrummanagement) en centrummanager Peter van den Elsen blikken samen terug en vooruit.

Marcel: “Als we terugblikken naar 2023, moeten we beginnen bij de effecten van corona. Daardoor is 2023 voor veel ondernemers nog een moeilijk jaar geweest met als gevolg dat ook in het centrum van Uden enkele bedrijven helaas hun deuren moesten sluiten. Daar staat tegenover dat we het afgelopen jaar ook weer zestien nieuwe winkelbedrijven mochten verwelkomen.” “En daarmee is de winkelbezetting in het centrum van Uden weer terug op het niveau van vóór de coronatijd”, vult Peter hem aan. “We zitten nu op ongeveer 4 % leegstand. Dat is laag in verhouding tot het landelijk gemiddelde en zelfs het laagste van alle winkelcentra in onze regio.”

Regiofunctie
Inmiddels zijn de bezoekersaantallen van het centrum weer op peil. “Sterker nog, ze zijn hoger dan voor corona”, aldus Marcel. “En uit metingen blijkt dat ruim 60 % van die bezoekers komt van buiten Uden. Daarmee blijft Uden nog steeds het belangrijkste winkelcentrum in de regio.” Het grote aantal evenementen in het centrum speelt daarbij een belangrijke rol, volgens beide heren. Ze noemen: Lekker Uden, het muziekfeest op het plein, het beachvolleybaltoernooi, de megakermis, de wielerronde en Uden on ice. Peter: “Daarnaast organiseerden de centrumondernemers ook activiteiten op de koopzondagen. Bijvoorbeeld met levende standbeelden, luxe auto’s of koren die smartlappen zingen. Dat zijn doorgaans drukbezochte winkeldagen.”


De Galerij.

Werk aan de winkel
In 2023 heeft de gemeente, samen met de ondernemers en de Stichting Centrummanagement, ook al veel werkzaamheden uitgevoerd om het centrum van Uden aantrekkelijk te houden. Die werkzaamheden zijn een vertaling van de toekomstvisie die eerder is opgesteld. Peter legt uit: “In dat uitvoeringsplan is elk gewenst kenmerk van het centrum uitgewerkt naar concrete maatregelen. Daarin staat dus wat we allemaal gaan doen om te zorgen dat Uden een centrum is en blijft waar je graag naartoe komt en verblijft. In totaal bevat het plan meer dan 30 maatregelen, die verspreid over enkele jaren worden uitgevoerd of verder worden uitgewerkt.”

Samenwerking essentieel
Marcel: “Dat plan is voortgekomen uit nauwe samenwerking tussen de gemeente, centrummanager, centrumondernemers (winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren) en bewoners. En ook bij de uitvoering ervan blijft samenwerking de sleutel. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het centrum van Uden gezellig blijft, met veel beleving, en economisch vitaal. De stichting Uden Centrummanagement en gemeente Maashorst zorgen samen voor de uitvoering van het plan. De coördinatie is in handen van de centrummanager.” Peter: “De kunst is om ervoor te zorgen dat het centrum zich blijft ontwikkelen. We willen de diversiteit en kwaliteit van het winkelaanbod immers hoog houden. Daar hebben alle betrokken partijen elkaar bij nodig. We werken er dan ook hard aan om onze samenwerking op alle niveaus te professionaliseren. Veel van die inzet zie je niet als bezoeker, want het betreft vaak voorbereidende werkzaamheden en afstemming.” Als voorbeelden van die ‘stille’ werkzaamheden noemt hij de bezettingsgraad, een van de onderdelen van het uitvoeringsplan. “Er is in Uden weliswaar relatief weinig leegstand, maar elke vorm van leegstand is zonde. Samen met de vastgoedeigenaren zijn we voortdurend op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld door tijdelijke bezetting van een vrijkomend pand of een nette aankleding in plaats van een dichtgetimmerde gevel. Daarnaast hebben we inmiddels een mooie presentatie ontwikkeld waarmee we ons centrum bij acquisities goed kunnen profileren. We maken daarbij dankbaar gebruik van elkaars kennis en netwerk.”


Een van de 15 boombakken die in 2023 zijn geplaatst in het centrum.

Compact centrum
Een ander minder zichtbaar onderdeel van het uitvoeringsplan is ‘transformatie van de aanloopstraten’. Marcel: “We willen de detailhandel in het centrum zoveel mogelijk concentreren in het compacte gebied van het centrum, in en om het beroemde ‘achtje’. Dat is natuurlijk niet in één keer geregeld. Dat kost tijd. We kunnen ondernemers die nu buiten dat gebied zitten immers niet dwingen om te verhuizen. Wel werkt de gemeente nu al zoveel mogelijk mee als er in de buitenranden initiatieven ontstaan om panden om te vormen naar woningen. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al in het gebied Kastanjeweg-Oost, bij de voormalige Aldi.” Zo zijn er meer aandachtspunten die een wat langere adem nodig hebben, aldus Marcel. Daarnaast zijn en worden ook al veel concrete maatregelen uitgevoerd (zie onderaan).

Plannen voor 2024
En ook voor 2024 staan er weer veel werkzaamheden en aandachtspunten op de agenda voor verbetering van het centrum. Peter: “De grootste ingreep die op de planning staat, is herinrichting van de hoek Sacramentsweg, Galerij en Mondriaanplein. Die hoek krijgt, net zoals de Marktstraat, een volledige facelift. Denk aan nieuwe riolering, bestrating, verlichting, straatmeubilair enzovoort. Er is nog wel even tijd nodig voor de voorbereiding, zoals het maken van een ontwerp en werkplan. Waarschijnlijk volgt de uitvoering dan in 2025. Daarnaast gaan we dit jaar verder met vergroening van gevels, onder andere op de hoek van de Sacramentsweg en Neringstraat-Oost. En we nodigen andere winkeliers en pandeigenaren uit om zich te melden als ze hiervoor ook interesse hebben! Verder gaan we de sfeerverlichting uitbreiden, onderzoekt de gemeente verbetermogelijkheden van de bereikbaarheid als onderdeel van een nieuw mobiliteitsplan, en blijft een tweede bewaakte fietsenstalling een belangrijk aandachtspunt.” Genoeg om naar uit te kijken dus, vinden Marcel en Peter. “Eind dit jaar komen we graag nog eens vertellen wat er in 2024 allemaal is gedaan.”

Wat we al doen (en blijven doen) voor een beter centrum

 • Onafhankelijke schouw op basis van landelijke normen + verbeter- adviezen (2x per jaar)
 • Reiniging bankjes en bestrating (vaker dan voorgaande jaren)
 • Snelle verwijdering graffiti, o.a. op pand aan Mondriaanplein
 • Vernieuwing beschadigde verkeers- borden en wegwijzers
 • Vervanging beschadigd straat- meubilair, zoals elektriciteitskasten, bankjes, fietsstandaards
 • Opknapbeurt beplanting
 • Veeg- en opruimronde (beter en vaker ingepland)
 • Reparatie en reiniging spotjes in de bestrating van de Markt
 • Renovatie ledverlichting bij ovalen perkafscheidingen bij appartementengebouw De Wel
 • Vernieuwing beweegbare afsluitpalen Markt
 • Verwijdering weesfietsen
 • Uitbreiding aantal afvalbakken en vaker legen
 • Aanleg klimbeplanting, o.a. op gevel hoek Galerij/Passage
 • Plaatsing 15 boombakken
 • Aanleg beplanting onder de bomen op de Sint Janstraat
 • Plaatsing bloemperken op de Pastoor Spieringstraat
 • Promotie Uden-centrum in de regio (advertenties, social media)
 • Ontwikkeling en lancering cadeaukaart
 • Toepassing citydressing, zoals de sfeerverlichting en zomerdecoratie.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant