Afbeelding

Dierenopvang HoKaZo in zwaar weer, meer dieren met meer problemen

Algemeen 2.408 keer gelezen

UDEN | Dierenopvang HoKaZo in Uden bevindt zich in financiële problemen en luidt daarom de noodklok bij de gemeenten waarvoor zij werken. Hoge kosten bij de dierenarts leiden ertoe dat meer mensen hun dier ‘afstaan’. Meer dieren in de opvang dus, die ook nog eens duurdere behandelingen nodig hebben. De opvang vindt de huidige gemeentelijke bijdragen erg laag en wil dus graag meer geld hebben. De situatie zou zo ernstig zijn dat zelfs het non-euthanasiebeleid ter discussie is gesteld.

“De noodzakelijke uitgaven voor de instandhouding van de regionale dierenopvang en de instandhouding van de gezondheid van de bij HoKaZo ondergebrachte dieren, overstijgen de inkomsten in grote mate”, schrijft het bestuur van de opvang in een brief aan de colleges van B&W van de gemeenten Maashorst, Meierijstad, Land van Cuijk, Boekel en Bernheze.  

Meer dieren met meer problemen
Sinds de coronapandemie zijn er aanzienlijk meer dieren op HoKaZo aangewezen. “Sinds de laatste jaren vangen wij een kleine 1200 aantal katten op”, schrijft het bestuur. HoKaZo beschikt niet over de middelen om zoveel dieren op te vangen. Behalve dat er meer dieren zijn is de toestand waarin dieren bij de opvang komen vaak ook slechter dan voorheen. “Wij zijn er van overtuigd dat dit te maken heeft met de sterk gestegen kosten voor particulier te dragen dierenartsenkosten.” Mensen zouden er daardoor eerder voor kiezen hun huisdier ‘als zwerfdier op te laten vangen door de dierenopvang’. Hond Jannus werd door zijn baasje gedumpt met een abces, wat heeft geleid tot een gat in zijn wang. “Zijn baasje kon of wilde helaas niet de (financiële) verantwoordelijkheid dragen om met Jannus naar een dierenarts te gaan.”

Dierenartsen worden duurder
Ook Hokazo zelf heeft met de gestegen kosten van medische behandelingen te maken. Daarnaast zien zij dat de complexiteit van de benodigde behandelingen ook toeneemt. Als gevolg zijn in de afgelopen twee jaar de dierenartsenkosten voor HoKaZo gestegen van 120.000 euro naar bijna 250.000 euro per jaar. “De marktwerking onder dierenartsen speelt hierbij ook een rol. Steeds meer kleinschalige dierenartsen worden overgenomen door de reuzen Evidensia en Anicura, die schandalige prijzen hanteren voor de zorg die onze dieren nodig hebben.”

Non-euthanasiebeleid ter discussie
HoKaZo benadrukt zelf al op verschillende manieren te proberen de kosten te drukken. Daarbij is binnen HoKaZo zelfs het non-euthanasie beleid ter sprake gekomen. “We hebben intern de gevoelige discussie opgestart over de houdbaarheid van de door HoKaZo gegeven palliatieve zorg bij dieren. In principe hanteert HoKaZo al sinds oprichting een non-euthanasie beleid, tenzij dit uit medisch oogpunt noodzakelijk blijkt. Wij geven ieder dier, dat gezond is en nog een fijn leven kan krijgen, een kans! Afstappen van dit beleid zou kunnen inhouden dat medewerkers zich niet meer kunnen vinden in de werkwijze en HoKaZo daarmee gaat inboeten op kwaliteit en de goede naam die HoKaZo in de loop der jaren regionaal en landelijk heeft opgebouwd.”

Schimmeluitbraak
Behalve medische behandelingen zijn ook andere kostenposten van HoKaZo duurder geworden. Denk daarbij aan voeding voor de dieren en brandstof en onderhoud van de dierenambulances. Daarnaast is het gebouw waarin de opvang gehuisvest is verouderd. “Deze voldoet niet meer aan de wijze waarop wij geacht worden dieren diervriendelijk een (tijdelijk) onderdak te geven en is zeer gevoelig voor uitbraak van schimmel waar sommige dieren mee worden binnengebracht.” Een schimmeluitbraak in 2022 kostte HoKaZo 15.000 euro aan extra medische kosten. Ook de loonkosten van de ongeveer tien betaalde medewerkers zijn gestegen. Daarnaast steunt HoKaZo op tientallen vrijwilligers voor het rijden van de dierenambulance en de verzorging van de meer dan honderd katten en tientallen honden die dagelijks aanwezig zijn.

Lage gemeentelijke bijdrage
Tegenover al deze hoge kosten staat volgens HoKaZo een zeer lage financiële bijdrage van de gemeenten in hun werkgebied. Zij betalen een HoKaZo een bedrag van 80 cent per inwoner. “Dit bedrag is ten opzichte van andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Tilburg waar 2,15 euro per inwoner gemeentelijk wordt vergoed, als laag te kwantificeren.” Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft HoKaZo het jaar 2022 afgesloten met een negatief resultaat van 118.000 euro, ‘hetgeen ten koste is gegaan van onze toch al zeer krappe reservepositie’. “Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk, maar hebben wel de opdracht de dierenopvang budgetneutraal te organiseren.” HoKaZo zegt het op deze manier niet lang vol te houden. Daardoor zou de regionale opvang van dieren in gevaar kunnen komen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant