Afbeelding

Hoge ammoniakpieken Graspeel verder onder de loep

Wonen 831 keer gelezen

ZEELAND | De ammoniakconcentraties in de Graspeel in Zeeland blijken niet veel hoger te liggen dan het landelijk gemiddelde. Dat komt naar voren uit een meting van het mobiele luchtmeetstation van de Provincie, dat een jaar lang de luchtkwaliteit in Graspeel in kaart bracht. Wel zijn er hoge ammoniakpieken waargenomen, die bijdragen aan vorming van fijnstof en geurhinder in de omgeving. Uit verder onderzoek zal moeten blijken wat de oorzaak van die pieken is.

Van juli 2022 tot en met juni 2023 was het mobiele luchtmeetstation van de Provincie in actie. Het station mat naast ammoniak ook stikstofdioxide en fijnstof in de lucht, waardoor er informatie werd verzameld over de concentraties van deze stoffen op die specifieke locatie. Door een volledig jaar te meten, konden alle windrichtingen en weersomstandigheden worden meegenomen in de analyse. Er zijn meldingen van geuroverlast en geluidsoverlast door omwonenden in Graspeel, maar het meetstation is niet in staat om specifiek geur en geluid te meten of registreren.

Onderzoeken
Het is tot nu toe nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de hoge uurgemiddelde concentraties ammoniak. “Maar de omgeving ervaart overlast en dat nemen we serieus”, aldus wethouder Jeroen van den Heuvel. “We gaan nu eerst aan de slag met het vinden van de bron. Als we weten wat de oorzaak is, gaan we onderzoeken of daar maatregelen op te treffen zijn.” De concentraties fijnstof, stikstof en koolwaterstoffen voldoen wel aan de EU-grenswaarden, alhoewel fijnstof en stikstofdioxide niet voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn geen opvallende resultaten te zien die direct aan de activiteiten in het gebied kunnen worden gekoppeld. Op dit moment ziet de gemeente daarom geen reden om daarop actie te ondernemen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant