Afbeelding

Bouwplannen 25 woningen in Reek-Zuid geschrapt

Wonen 795 keer gelezen

REEK | De plannen voor de bouw van 25 ondernemerswoningen en vier gewone woningen op Reek-Zuid gaan niet door. De ontwikkelaar heeft zich teruggetrokken, omdat hij naar eigen zeggen niet aan de voorwaarden van de gemeente kan voldoen. Maashorst verwacht dat op basis van het bestaande bestemmingplan op deze plek nog wel ruimte is voor zo’n zes woonwerkkavels.

In het ontwerpbestemmingsplan Reek-Zuid, dat vorig jaar is vastgesteld, was voorzien in de bouw van 25 ondernemerswoningen en vier gewone huizen. De ontwikkelaar heeft echter uiteindelijk aangegeven als gevolg van de veranderde marktomstandigheden niet aan de voorwaarden van Maashorst te kunnen voldoen. Dat zijn overigens algemene voorwaarden, die ook gelden voor andere partijen die plannen binnen Maashorst willen ontwikkelen. Wegens de veranderende marktomstandigheden wil Maashorst de bouw van de ondernemerswoningen nu uit het bestemmingplan halen.

Woonhuizen
Daarnaast is het voor veel kleine ondernemers lastiger geworden om deze woningen te kunnen financieren. Voor dit gebied blijft daardoor het bestaande bestemmingsplan gelden. Dat voorziet in de bouw van traditionele woonwerkkavels tussen de 775 en 1775 vierkante meter. Maashorst gaat de raad echter wel voorstellen om in het bestemmingplan toch de vier geplande woonhuizen op te nemen. Wethouder Franko van Lankvelt: “Die woningen kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden aan een marktpartij die ze vervolgens aan starters, startende ondernemers en/of zzp’ers verkoopt.” De gemeenteraad besluit op 6 juli over de aanpassing van het bestemmingsplan.

Uit de krant