Afbeelding

Omlegging N605 Volkel gaat miljoenen extra kosten

Verkeer en vervoer 2.765 keer gelezen

VOLKEL | De kosten van de omlegging van de N605 bij Volkel zijn opnieuw geïndexeerd. Door inflatie, stijgende materiaalkosten, en de herinrichting van de kruising Industrielaan-N264 is 9 miljoen euro extra nodig. De werkzaamheden gaan naar verwachting pas in 2026 van start.

De totale kosten voor de gemeente en de provincie elk worden nu geraamd op 13,5 miljoen euro. Die waren in 2020 geraamd op 9 miljoen euro elk. Een van de oorzaken is de herinrichting van de rotonde N264/Industrielaan, die is toegevoegd aan de omklap. Deze zat oorspronkelijk in het project herinrichting N264 maar is stilgezet gezet vanwege de aanpassing van de N605. De kosten hiervan waren geraamd op 2,3 miljoen euro.

N605
De N605 loopt nu door Volkel via de Brabantstraat, Leeuwstraat en Nieuwe Udenseweg. Uit de omgevingsstudie N605 Volkel kwam naar voren gekomen dat de weg het beste kan worden verlegd naar een route iets ten noordwesten van de Zeelandsedijk in Volkel. De omgevingsstudie was eerder al afgerond. Daarin is onderzocht wat de mogelijkheden en effecten zijn van de verplaatsing van deze provinciale weg, maar inmiddels zijn weer enkele nieuwe stappen gezet. Over het voorgestelde tracé is een inspiratieboek gemaakt. Daarin is beschreven hoe bepaalde knelpunten in het nieuwe tracé kunnen worden aangepakt. Denk daarbij aan aansluitingen van wegen en oversteeklocaties. De klankbordgroep heeft meegekeken of de inhoud van het inspiratieboek nog paste bij de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan. Verder werkt de gemeente nu aan het zogeheten ruimtelijk perspectief. Daarin wordt de samenhang met de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Volkel beschreven en ook geborgd. Een ingenieursbureau gaat nu de voorgestelde omlegging verder uitwerken. De provincie bereidt de aanbesteding daarvan voor.

Uitvoering 
De raad besluit in november of het bedrag van 13,5 miljoen voor de gemeente en voor de provincie wordt opgenomen in de begroting. De uitvoering van de omklap van de N605 Volkel staat naar verwachting in 2026-2027 op de agenda. Het inspiratieboek en ook andere informatie over het project staat op www.gemeentemaashorst.nl/N605.

Uit de krant