Afbeelding

Besluit over provinciale weg N605 uitgesteld

Verkeer en vervoer 464 keer gelezen

UDEN | Provincie en gemeente hebben besloten om het plan van aanpak aan te passen voor de aangekondigde omgevingsstudie naar de Zeelandsedijk als mogelijk alternatief voor de huidige N605 door Volkel. Zo worden nu al enkele onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om een goede afweging te maken. Daardoor zal het besluit over de N605 later plaatsvinden dan aanvankelijk was ingeschat. De onderzoeken besparen straks wel weer tijd in de uitvoering.

De vraag 'verleggen we de N605 wel of niet naar de Zeelandsedijk?' is al jaren onderwerp van gesprek. Uit een eerdere studie van de Provincie bleek dat er geen verkeerskundige argumenten zijn voor dit 'omklappen' van de N605. Voor een zorgvuldig besluit moeten echter ook andere aspecten worden meegewogen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid, vinden gemeente Uden en de Provincie. Daarom is eerder dit jaar een uitgebreide omgevingsstudie aangekondigd. Inmiddels is duidelijk geworden dat het verstandiger is om enkele onderzoeken parallel te laten lopen aan deze studie. Op deze manier worden de effecten van keuzes inzichtelijk en kan op basis daarvan een goede integrale afweging gemaakt worden.

Verrassingen voorkomen
Wethouder Van Lankvelt: "We gaan nu gelijktijdig met de studie die onderzoeken laten uitvoeren. Daarbij moet je denken flora- en faunaonderzoek en milieukundige onderzoeken. Ook laten we schetsontwerpen maken voor de varianten. Dat doen we vooral om alle mogelijke risico's in kaart te brengen en verrassingen te voorkomen bij de latere uitvoering van het te kiezen alternatief. Dit soort informatie hebben we ook nodig om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen het huidige traject van de N605 en de Zeelandsedijk als alternatief. We doen deze omgevingsstudie overigens in nauw overleg met álle betrokkenen om draagvlak te krijgen voor een duurzame oplossing."

Samen met belanghebbenden
De 'Stuurgroep N264', die opdrachtgever is van de omgevingsstudie naar de N605, heeft afgelopen vrijdag 29 november ingestemd met een nieuw Plan van Aanpak. De gemeente voert de studie uit en gaat daarvoor in gesprek met alle belanghebbenden (aanwonenden, ondernemers én gebruikers) om in goed overleg, samen, een zorgvuldige afweging te maken. Belanghebbenden worden gedurende de omgevingsstudie stapsgewijs betrokken in een aantal werksessies.

Doorlooptijd
Door de combinatie van de omgevingsstudie met de onderzoeken én het actief betrekken van de omgeving krijgt de omgevingsstudie een iets langere doorlooptijd. De tijd die nodig is voor de onderzoeken wordt echter straks weer ingelopen in de ontwerp- en uitvoeringsfase van het te kiezen alternatief, die volgt na de omgevingsstudie. De omgevingsstudie wordt begeleid door advies- en projectmanagementbureau Procap en wordt naar verwachting volgend jaar na de zomer afgerond. Het voorkeursalternatief kan dan naar verwachting in het najaar 2020 worden voorgelegd aan de gemeenteraad, ter besluitvorming.

Uit de krant

Uit de krant