De N264 voert dwars door de dorpskern van Sint Hubert.
De N264 voert dwars door de dorpskern van Sint Hubert. Foto: Bas van Haren

Plannen voor N264 nemen chagrijn in Sint Hubert niet weg

Verkeer en vervoer 650 keer gelezen

SINT HUBERT | De N264 door Sint Hubert moet een dorpser karakter krijgen. De provinciale weg, die dwars door het dorp loopt, krijgt een upgrade met meer veilige oversteken, snelheidsremmende maatregelen, de scheiding van stoep en fietspad en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. "De ervaren verkeershinder moet omlaag en de veiligheid omhoog", aldus Bart van Genugten van de provincie Noort-Brabant.

Bij de binnenkomst aan de west- en oostzijde van het dorp komt een zogeheten 'chicane', die ervoor moet zorgen dat de snelheid er direct uitgaat bij het verkeer dat het dorp binnenrijdt. Binnen de kom wordt de snelheid 30 kilometer per uur. Dat is nu nog 50. "Het doorgaand verkeer zal een minimale reistijdvertraging kennen, maar voor de inwoners van Sint Hubert wordt de weg veiliger en vooral ook stiller vanwege de keuzes voor geluidsarme asfalt en hagen langs de weg", vervolgt Van Genugten. Op de kruising met de Nimrod en Voortsestraat komen veiligere, bredere oversteekplaatsen voor fietsers. Daarbij wordt ook rekening gehouden met landbouwverkeer. Bij de Wethouder Lemmensstraat komt een zebrapad, net als bij de kruising met de Lange Schoolstraat. "We proberen daar het pleineffect te accentueren, zodat iedereen veilig kan oversteken." Op het gehele tracé in Sint Hubert komen extra bochten die bijdragen aan een lagere snelheid.

'Omleiding enige oplossing'
Gemeenschapshuis De Jachthoorn was goed gevuld voor de presentatie van de plannen, die op weinig enthousiasme van de aanwezigen konden rekenen. Zo voelde de werkgroep zich miskend, bewoners zich niet gehoord en bleek de dorpsraad zich niet te willen uit spreken. De enige die de handen wél op elkaar kreeg, was Dorette Schuurmans, die naast de N264 woont. "Dit plan getuigt van kortzichtigheid bij de provincie. Het lost niets op, de fijnstof wordt ook niet minder. De huizen schudden als 's nachts weer een konvooi door het dorp trekt. Een omleiding om het dorp is de enige oplossing. Sint Hubert wordt na Mariaheide (waar op de provinciale weg door het dorp in de jaren '60 tot '90 veel doden vielen) dé grote schande van de provincie." Getuige het applaus is Sint Hubert het met haar eens.

Uit de krant

Uit de krant