Afbeelding

Pluimveehouder in Nistelrode mag uitbreiden ondanks coronatijd

Rechtbank 1.427 keer gelezen

NISTELRODE | De gemeente Bernheze mocht een pluimveehouderij in Nistelrode een vergunning verlenen om uit te breiden. Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant vandaag. Een omwonende wilde dit voorkomen vanwege onder meer de vrees voor verhoogde kwetsbaarheid voor het coronavirus.

De pluimveehouderij kreeg in juni 2019 een omgevingsvergunning van de gemeente voor het houden van meer kuikens en/of kippen op het bedrijf. Een omwonende ging in beroep tegen dit besluit. Hij stelt onder meer dat de vergunning niet verleend had mogen worden omdat door de hoge concentratie dieren in het gebied de belasting door de uitstoot van ammoniak en fijn stof het hoogst is van Nederland. De man kampt volgens eigen zeggen als gevolg van de slechte luchtkwaliteit met gezondheidsklachten. Verder verwijst hij naar een recent artikel waarin een verband wordt gelegd tussen het hoge aantal Q-koortsslachtoffers, de coronavirusslachtoffers en de fijn stofuitstoot in zijn regio. Zowel destijds bij de Q-koorts als nu bij het coronavirus, geldt de gemeente Bernheze als een van de epicentra in Nederland. Dit geeft volgens de man al aan dat er wel degelijk een fijn stofprobleem is in deze regio.

Te vroeg
De rechtbank oordeelt dat de gemeente de vergunning verleende binnen het geldende wettelijke kader. Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat dit kader de gezondheid van de man onvoldoende beschermt. Het is de rechtbank ook niet bekend dat het coronavirus van pluimvee op mensen kan worden overgedragen. De rechtbank vindt het dus nu nog te vroeg voor het oordeel dat er een verband bestaat tussen een verhoogde kwetsbaarheid voor het coronavirus en een hoge fijn stofconcentratie vanwege een individuele veehouderij. Overigens was het coronavirus nog niet in Nederland vastgesteld toen de vergunning werd verleend, zodat de gemeente hier ook geen verwijt valt te maken. Daarom wordt het beroep ongegrond verklaard.

Uit de krant

Uit de krant