Afbeelding

Wijzigingen in Raad van Toezicht Udens College

Onderwijs 671 keer gelezen

UDEN | In de Raad van Toezicht van het Udens College heeft onlangs een wisseling plaatsgevonden. Ellen van den Brand heeft afscheid genomen wegens einde van haar zittingstermijn. De raad heeft Luciënne van den Brand (red. toevallig dezelfde achternaam) mogen verwelkomen in de raad. De Raad van Toezicht is een intern orgaan dat toezicht houdt op het schoolbestuur en heeft een adviserende rol. 

“Namens de Raad van Toezicht, de school, de Udense gemeenschap en alle overige betrokkenen willen wij Ellen van den Brand hartelijk bedanken. Voor haar wijsheid, het scherpe inzicht en de consistente en invoelende wijze waarmee zij in haar zittingsperiode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de continuïteit en kwaliteit van het voortgezet onderwijs in de Udense regio”, aldus Martin Ooms, voorzitter Raad van Toezicht van het Udens College. Ellen van den Brand is op voordracht van de gemeente Uden benoemd. Ook het nieuwe lid vervult de zetel in de raad voor de nieuwe gemeente Maashorst. “Luciënne van den Brand is voorzitter van het College van Bestuur het Conexus College te Nijmegen”, vertelt Ooms. “Zij is geboren en getogen in Zeeland en genoot middelbaar onderwijs aan een van de voorgangers van het Udens College: het Kruisheren College. We wensen haar veel succes als lid van de Raad van Toezicht.”

Uit de krant