Afbeelding
Foto: Henk Lunenburg

Crisisopvang op vier centrale locaties: Udense handen ineen voor onderwijs en opvang

Onderwijs 4.695 keer gelezen

UDEN | Ouders die hun kinderen in deze tijd niet op kunnen vangen, kunnen gebruik maken van de crisisopvang van scholen en kinderopvangorganisaties in Uden. In gemeente Uden is deze opvang ook beschikbaar voor kinderen die specifieke extra ondersteuning vragen. De Udense scholen en kinderopvang bieden geheel integraal vanaf 23 maart de crisisopvang op vier centrale locaties, onder de naam: Udense handen ineen, voor onderwijs en opvang.

Scholen en kinderopvangorganisaties zijn dicht tot en met 6 april in verband met het Coronavirus. Ouders worden gevraagd in eerste instantie zelf hun kinderen op te vangen. Lukt dat niet én voldoet u aan de criteria die worden gesteld, dan kan gebruik worden gemaakt van de crisisopvang. De scholen en kinderopvanglocaties in Uden bieden crisisopvang voor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben. Dit is landelijk zo afgesproken. In de gemeente Uden wordt gekozen voor intensieve samenwerking tussen alle onderwijs en opvangorganisaties om dat te realiseren. SAAM* scholen, Kiem Onderwijs en Opvang, Kanteel Kinderopvang en Het Groenehuis trekken hierin gezamenlijk op. Ook Udense kinderen die niet bij een van deze organisaties zijn aangesloten, zijn uiteraard welkom. De crisisopvang is ook beschikbaar voor kinderen die specifieke extra ondersteuning vragen. Er is ook 24-uurs opvang. Zo kunnen ouders in vitale beroepen hun cruciale werk blijven uitvoeren. Daarnaast willen de deelnemende partijen graag invulling geven aan de maatschappelijke vraag om te zorgen voor een goed onderwijsaanbod op afstand, voor de kinderen die thuisblijven. Dit alles in nauw overleg met alle schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente.

Locaties
Vanaf 23 maart zijn de volgende vier locaties beschikbaar als crisisopvanglocatie:

  • Locatie A. Gegevens: Kindercentrum Het Groenehuis, Annaboulevard 4, 5406 PZ Uden
  • Locatie B. Gegevens: OBS De Klimboom, Leeuweriksweg 10, 5402 XD Uden
  • Locatie C. Gegevens: IKC Raam, Bosveld 118, 5403 AG Uden
  • Locatie D. Gegevens: Speelleercentrum De Wijde Wereld, Helmteken 24, 5406 DK Uden

Als locatie E en F zijn de plekken van Kindcentrum Marimba en Kindcentrum Vindingrijk aangewezen, wanneer de overige vier locatie geen opvangcapaciteit meer hebben. De gekozen locaties zijn ruime voorzieningen die voldoende werk-, speel- en slaapgelegenheid hebben. Kinderen zullen in kleinere groepen worden opgevangen binnen deze locaties. Er is ruimte en aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Crisisopvang
Er wordt rekening gehouden met zieke collega's; door het centraal organiseren van crisisopvang verminderen we de kwetsbaarheid en is de opvang van je kind dus gegarandeerd. Dit wordt gerealiseerd door alle professionals uit het onderwijs en de kinderopvang in Uden samen in te zetten voor deze centrale crisisopvang. Het is belangrijk dat je kind zich op de crisislocatie veilig, vertrouwd en gezien voelt. "Wij gaan hier zorg voor dragen door medewerkers van het kindcentrum of de opvanglocatie waar uw kind vandaan komt, te laten werken op de crisislocatie waar uw kind naar toegaat. Wanneer het een baby of peuteropvang betreft streven we naar de vertrouwde gezichten op de groep. In samenspraak met de professionals van het vertrouwde kindcentrum, school of opvanglocatie, zorgen wij voor een professioneel en passend aanbod." Wanneer je kind aangemeld wordt, ontvang je specifieke informatie over de werkwijze, het aanbod en praktische zaken van de locatie.

Aanmelden
Voldoe je aan de criteria van vitale beroepen? Dan kan je kind gebruik maken van de crisisopvang. Alle Udense kinderen zijn welkom. Is het kindcentrum, school of kinderopvang van je kind aangesloten bij SAAM* scholen, Kiem Onderwijs en Opvang, Kanteel Kinderopvang of Het Groenehuis, kun je aanmelden en de criteria bekijken via de link op uden.nl/udensehandenineen Gaat je kind naar een van de overige kindcentra, scholen of kinderopvang in Uden, neem dan rechtsreeks contact op met je eigen school of opvangorganisatie.

Meer informatie
Wil je meer informatie over dit initiatief, dan kun je terecht op de website uden.nl/udensehandenineen. Ook kun je op werkdagen contact opnemen met het tijdelijke telefoonnummer van Udense handen ineen, voor onderwijs en opvang: 0413 24 33 11. Dit telefoonnummer is vanaf vrijdag 20 maart, 13.00 uur te bereiken.

Uit de krant

Uit de krant