Afbeelding
Foto: Henk Lunenburg
IN GESPREK MET

Huismeester Aldetiendhove: ‘Dienstbaar en betrokken’

Human Interest 784 keer gelezen

UDEN | Op 25 september 1997 werd onder grote belangstelling de officiële opening gevierd van senioren-servicecomplex Aldetiendhove in Uden. Nu kijkt de Vereniging van Eigenaars, niet zonder trots, terug op een succesvol woonconcept wat al 25 jaar stand houdt. Op maandag 19 september wordt het startsein gegeven voor een gezellige feestweek met diverse activiteiten voor bewoners en relaties.

door Henk Lunenburg

Wanneer kwam het eerste bericht over de bouw van Aldetiendhove naar buiten?
“Op 21 mei 1994 stond in het Brabants Dagblad: “De stichting Ouderenhuisvesting gaat 65 riante appartementen voor senioren bouwen. Het is de bedoeling dat daar de wat meer welgestelde ouderen van Uden in komen wonen.” De bouw en de inrichting van de appartementen moesten gaan voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, beschutting en comfort. Het nabijgelegen Zorgcentrum Sint Jan moest ondersteuning gaan verlenen in de vorm van 24-uurs alarmopvolging, noodhulp, maaltijdenservice, huismeester-diensten en wellicht ook professionele en ondersteunende zorg- en dienstverlening. De naam Aldetiendhove was toen nog niet gekozen.”

De planning bleek wat optimistisch.
“De belangrijkste oorzaak daarvoor was de tijd die nodig was voor de vele en uitgebreide besprekingen die met allerlei instanties gevoerd moesten worden. Met diverse architecten werd het pakket wensen en eisen dat was opgesteld door Hendriks Bouwbedrijf besproken. De visie van Architectenbureau BAS uit Veghel sloot hierbij het beste aan. Harrie van Schijndel van dit bureau werd in maart 1995 belast met het maken van een ontwerp. Het nabijgelegen Verpleeghuis De Watersteeg, locatie Uden (de huidige verpleegafdeling van Zorgcentrum Sint Jan) was ook door hem ontworpen. Medio 1995 waren al 94 aanmeldingen binnengekomen: 80 uit Uden en 14 uit andere plaatsen. Eind juli van dat jaar ontvingen de belangstellenden een nieuwsbrief van de directeur de heer Hermelink van Zorgcentrum Sint Jan met de langverwachte mededeling dat de bouw van de service-appartementen voor senioren op de hoek van de Kruisherenstraat/Odiliastraat doorging.”

Wie heeft de naam bedacht?
“Op een prijsvraag die door de directie van Hendriks Bouwbedrijf werd uitgeschreven kwamen 87 inzendingen binnen. Een speciale commissie bestaande uit toenmalige burgemeester Hehenkamp, de heer Gielen (SVU) en Hermelink (SOHU), een vertegenwoordiger van de Heemkundekring Uden en de directie van Hendriks Bouwbedrijven kozen de naam ‘Aldetiendhove’. Coby Dijkgraaf bedacht de naam en won een VVV cadeaubon van 250 gulden. Ook werd ze uitgenodigd om als gast aanwezig te zijn bij de officiële opening van Aldetiendhove. Haar uitleg was: “Het perceel waarop gebouwd wordt, behoorde tot de oorspronkelijke Aldetiend. Dat herinnert aan de tijd waarin boeren het tiende deel van hun opbrengst aan de heren moesten afstaan als pacht voor de grond. Het bouwproject komt in mijn ogen als een ‘hof’ rondom het parkeerterrein.“

Was er veel belangstelling voor de appartementen?
“SVU had 29 appartementsrechten in eigendom en de verkoop van de overige 50 appartementen ging van start. Op de twee voorlichtingsbijeenkomsten in november 1995 waren ongeveer 200 belangstellenden die hadden ingetekend. Dit aantal slonk sterk toen de huur- en koopprijzen bekend werden gemaakt. In juni 1996 werd voor de serieuze gegadigden van de koopappartementen een bijeenkomst gehouden. Omdat meerdere gegadigden belangstelling hadden moest er geloot worden. Op 18 juni 1997 kregen de eerste bewoners in de Aloysiusstraat de sleutel van hun nieuwe appartement. De eerste woning in de Odiliastraat werd op 10 juli opgeleverd. Nog voor de bouwvakvakantie werden 48 appartementen opgeleverd en na de vakantie de overige.”

Jij viert nu ook je 25-jarig jubileum als huismeester in Aldetiendhove! Hoe kwam je daar terecht?
“Ik ben 62 jaar geleden geboren in Schijndel en woon daar nog steeds. Ik ben getrouwd met Milly. We hebben twee kinderen: Robbert en Brigitte, en vier kleinkinderen. Voorheen was ik installatiemonteur en daarna servicemonteur in slagerij- en horecamachines. Na 17 jaar moest ik door rugklachten wat anders gaan zoeken. Iemand tipte mij over deze baan als huismeester. Ik solliciteerde en werd uit 68 sollicitanten gekozen voor de functie. Op 1 september 1997 werd ik op 37-jarige leeftijd aangesteld door Stichting Ouderen Huisvesting Uden (nu Brabantzorg). De introductieweken heb ik in Sint Jan doorlopen en na de oplevering van de ontmoetingsruimte ben ik vanaf de opening op 25 september begonnen voor 36 uur per week.”

Waaruit bestaan je werkzaamheden?
“Op een A4-tje stond mijn functieomschrijving: onderhoud aan gebouwen en installaties, sleutelbeheer, veiligheid, klussendienst, afvalverwijdering en schoonmaakwerkzaamheden. Er was ook nog een ontmoetingsruimte die geëxploiteerd moest worden. En dan kwamen daar ook de administratie werkzaamheden bij van contracten met onderhoudsbedrijven, financiële administratie, bevoorrading enzovoorts. Door de loop der jaren kwamen daar werkzaamheden bij. Een gebouw als Aldetiendhove met al zijn voorzieningen kan niet bestierd worden in 36 uur. Er komt nog heel wat vrijwilligerswerk bij kijken.”

Wat kun je vertellen over de woningen en de bewoners?
“De vijf verschillende type woningen zijn officieel opgezet voor 55-plussers. De bewoners wonen hier geheel zelfstandig en hebben de regie volledig in eigen hand. De ervaring leert dat 95 procent van de bewoners op een gegeven moment toch gebruik moet maken van thuiszorg; de een wat meer dan een ander. Aldetiendhove bestaat niet uit aanleunwoningen en is ook geen verzorgingshuis, maar een servicecomplex. Iedereen heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor zichzelf te koken, gezamenlijk te eten in de ontmoetingsruimte of een maaltijd aan huis te laten bezorgen. We hebben een gemeenschappelijke logeerkamer die gebruikt wordt als familieleden van bewoners willen overnachten. Op de bovenste etage zijn twee gemeenschappelijke bergruimtes waar de bewoners hun tuinmeubelen, kerstspullen en koffers in op kunnen laten bergen. Begin december worden hun kerstspulletjes aan huis bezorgd en na kerst halen we het weer op. De parkeerplaats en de fietsenstallingen zijn via een automatische poort beschermd zodat alles veilig staat. Veiligheid staat hier hoog in ons vaandel. Kort geleden hebben we de toegangsdraaideuren vervangen door veiliger automatische schuifdeuren met sluiswerking, zodat meelopen (insluiping) zo goed als uitgesloten is.”

Waarvoor wordt de ontmoetingsruimte gebruikt?
“De Salon is de belangrijkste ruimte van het gebouw. Deze ruimte wordt gebruikt als restaurant en bewoners kunnen er hun eigen feestjes vieren. De bewonerscommissie organiseert er diverse activiteiten zoals de koffiemomentjes, biljarten, koersballen, en kaart- en bingoavonden. Eens in de maand hebben we een Salon-middag met een hapje en een drankje. Samen met Sjan van Nistelrooij, onze de interieurverzorgster, het actieve bestuur van de VvE, de bewonerscommissie, 16 vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten de zorgteams, zorgen we ervoor dat het complex plezierig bewoont kan worden.”

Welke werkzaamheden maken je werk zo leuk?
“De bewoners-gerelateerde service. De omgang met de bewoners, wat uiteen loopt van het openen van een conservenpotje, een tv opnieuw instellen, een lamp vervangen, de confrontatie met een traumatische valpartij, ontmoeten en afscheid moeten nemen. Ongemerkt ontstaat er een bepaalde band met de bewoners, ik beschouw mijn relatie met hen dan ook als zeer speciaal. Geen dag is hetzelfde in Aldetiendhove! Op 5 september hebben ze mij op een bijzonder feestelijke wijze bedankt.”

Uit de krant

Uit de krant