V.l.n.r: Simone Gielen (medisch directeur Bernhoven), Richard van der Linden (uroloog en bestuurslid Vereniging Medische Staf Bernhoven, Geranne Engwirda (Lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis), Freek Korver (Bestuurder Bernhoven), Viviane Dietz (Voorzitter Medische Staf Catharina Ziekenhuis).
V.l.n.r: Simone Gielen (medisch directeur Bernhoven), Richard van der Linden (uroloog en bestuurslid Vereniging Medische Staf Bernhoven, Geranne Engwirda (Lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis), Freek Korver (Bestuurder Bernhoven), Viviane Dietz (Voorzitter Medische Staf Catharina Ziekenhuis). Foto: Bianca van den Broek

Bernhoven en Catharina Ziekenhuis intensiveren samenwerking

Gezondheid 2.105 keer gelezen

UDEN | Ziekenhuis Bernhoven en het Catharina Ziekenhuis gaan nauwer samenwerken op het gebied van zorginhoud en bedrijfsvoering.  In lijn met het landelijke Integraal Zorgakkoord tekenden de bestuurders vorige week een overeenkomst waardoor ze hun samenwerking verstevigen.

De ziekenhuizen besloten dit na een uitgebreid adviestraject in beide organisaties, met als doel de patiëntenzorg en de bedrijfsvoering continue te blijven verbeteren. Het behouden van de eigen identiteit blijft belangrijk om het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid van zowel medewerkers als patiënten te behouden. Bovendien vullen de ziekenhuizen elkaar goed aan in het zorgaanbod voor de regio. De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid, er is geen sprake van een fusie. Op een aantal gebieden werken de beide ziekenhuizen naar tevredenheid al samen. 

‘Het beste voor patiënt en ziekenhuizen’
De concrete inhoud van de samenwerking en de uitkomsten voor patiënten en medewerkers zijn nu nog niet bekend. Beide ziekenhuizen spreken met de intentieverklaring naar elkaar uit dat ze graag intensiever met elkaar willen samenwerken. Nu begint het onderzoek naar hoe die samenwerking er dan precies uit gaat zien en wat daarbij het beste is voor beide ziekenhuizen en de patiënten. Daarna worden de plannen getoetst op haalbaarheid. Dit jaar nemen de ziekenhuizen de tijd om elkaar nog beter te leren kennen en om te werken aan een toekomst die voor beide partijen, en met name voor de kwaliteit van het regionale zorgaanbod, gunstig is.

Uit de krant