Afbeelding
Foto: John Verkerk

Zienswijze over toekomst vliegbasis Volkel en oefenspringterrein in Reek

Algemeen 889 keer gelezen

VOLKEL/REEK | Op 18 december 2023 heeft de minister van Defensie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie gelegd. In die notitie staat wat de toekomstige behoefte aan ruimte is voor verschillende onderdelen van de krijgsmacht. De vliegbasis Volkel en het oefenspringterrein in Reek worden in de NRD allebei genoemd. Tot en met 12 februari kan een ieder een formele reactie geven op de NRD. 

Naast de behoefte aan ruimte voor de krijgsmacht staan in de notitie ook mogelijke alternatieven genoemd. Verder is benoemd waarop later dit jaar de keuze voor de voorkeursalternatieven wordt gebaseerd. In de volgende fase, de PlanMER, worden van alle alternatieven de effecten op de leefomgeving beschreven. De vliegbasis Volkel en het oefenspringterrein in Reek worden in de NRD allebei genoemd. “De belangen van Maashorst worden vooral geraakt als het gaat over uitbreiding van jachtvliegtuigcapaciteit, met de daarmee gepaard gaande extra vliegbewegingen en de uitbreiding van oefenspringterrein Reek”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel.

Zienswijze
De zienswijze van de gemeente Maashorst gaat over participatie, het nationaal belang van veiligheid en daarvoor ruimte bieden aan militaire activiteiten, mogelijke alternatieven, objectieve beoordeling alternatieven, al veel defensieterreinen in Brabant, gezondheid, de uitbreiding van het oefenterrein in Reek, de uitbreiding van de milieuruimte van de vliegbasis Volkel, en het beperkingengebied. “Wij onderkennen de noodzaak voor uitbreiding van activiteiten van onze krijgsmacht in het belang van onze veiligheid. En we begrijpen dat de minister onderzoekt of de benodigde extra ruimtebehoefte of een deel daarvan ook ingevuld kan worden op het grondgebied van Maashorst”, zegt Jeroen van den Heuvel. “Maar dat mag de belangen en toekomstplannen van de gemeente Maashorst en haar inwoners, en ook onze regionale en nationale belangen anders dan die van defensie niet benadelen of blokkeren.” Denk daarbij aan gebiedsontwikkelingen voor woningbouw, bedrijvigheid, energietransitie, klimaatadaptatie, transitie landbouw, natuurherstel en verhoging grondwaterpeil op en rond natuurgebied De Maashorst, leefbaarheid, gezondheid, lucht-, water- en bodemkwaliteit en bereikbaarheid. Voor een deel spelen die thema’s ook elders, en zijn daar regionale afspraken over gemaakt. Maashorst heeft zijn zienswijze dan ook afgestemd met andere gemeenten en de provincie. In de afgelopen weken heeft de gemeente haar zienswijze in grote lijnen al gedeeld met diverse vertegenwoordigers van inwoners, zoals dorps- en wijkraden. “Het is een eerste verkenning, een onderzoek. Niet staat nog vast. Maar wij vinden het belangrijk dat onze inwoners ook in deze eerste verkennende fase al hun reactie kunnen geven op de voornemens van defensie”, zegt Jeroen van den Heuvel. Hij besluit: “We zien de spanningen en begrijpen dat Defensie zoekt naar mogelijkheden voor uitbreiding. We erkennen die urgentie. En we zijn uiteraard allemaal graag veilig. Maar dat mag niet betekenen dat het leefgenot van inwoners van Maashorst op sommige plekken onevenredig zwaar wordt aangetast.”

De zienswijze is te vinden op www.gemeentemaashorst.nl (zoek op defensie). Daar vind je ook een link naar waar je zelf een zienswijze kunt indienen. Dat kan nog tot en met 12 februari.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant