De informatiemiddag zal vele mensen meer duidelijkheid verschaffen.
De informatiemiddag zal vele mensen meer duidelijkheid verschaffen. Foto: Gundula Vogel

Informatiemiddag Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Algemeen 689 keer gelezen

MAASHORST | Al jaren wordt er gesproken over herziening van het pensioenstelsel. Voor veel mensen met een (toekomstig) pensioen is het volstrekt onduidelijk wat er binnenkort gaat wijzigen in de pensioenen en wat de gevolgen daarvoor voor hen zijn. Twee deskundigen, de heren Cyril Savelkoul en Jeroen Antonides, geven op woensdagmiddag 22 maart een heldere uiteenzetting op deze complexe materie. De lezing start om 14.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum, Schepenhoek 157 in Uden. Deze middag is gratis bij te wonen.

door Peter Noy

De sprekers Cyril Savelkoul en Jeroen Antonides zijn beiden sectormanager Algemene Pensioen Groep (AGP) en onderhouden in die functie de contacten met de werkgeverskoepels en diverse sectorale vakbonden. Met behulp van een PowerPointpresentatie worden de belangrijkste punten van de nieuwe wet toegelicht. Onderwerpen die aan bod komen zijn: uw pensioen op grond van de huidige wetgeving, het karakter van premieregelingen, de feitelijke overgang naar het nieuwe stelsel door middel van het zogenaamde invaren, wat er voor u als gepensioneerde gaat wijzigen, wat dit betekent voor uw huidige en toekomstige indexatie en wat gebeurt er met de indexatieachterstand die veel gepensioneerden ondervinden?

Huidig pensioenstelsel voldoet niet meer
Als je op een zeker moment stopt met werken, wil je dat jij en jouw naasten voldoende inkomen hebben om te leven en zorgeloos van je pensioen te genieten. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het huidige pensioenstelsel voldoet echter niet meer aan deze tijd. De Tweede Kamer heeft nog vlak voor Kerst ingestemd met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp). Tijdens deze middag, die georganiseerd wordt door Senioren Belang Kring Maashorst en de PCOB Maashorst, hopen de sprekers op de nodige interactie met het publiek. Mogelijk kan nog kort worden stilgestaan bij de behandeling van de Wtp in de Eerste Kamer. Tot slot wordt aanvullend in quizvorm ingegaan op uw vertrouwen in het huidige en nieuwe stelsel.

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met de heer Piet van der Wilden, telefoon: 06 43 19 14 31.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant