Kinderen van de Udense basisscholen en wethouder Van den Heuvel planten 1000 bomen en struiken.
Kinderen van de Udense basisscholen en wethouder Van den Heuvel planten 1000 bomen en struiken. Foto:

Bijna 1000 bomen geplant tijdens Boomplantdag 2022

Algemeen 539 keer gelezen

UDEN | Kinderen van vijf Udense basisscholen hebben op woensdag 23 november samen met wethouder Jeroen van den Heuvel bijna 1000 bomen en struiken geplant. De wethouder gaf het startsein voor de Boomplantdag Uden. Deze dag was gekoppeld aan de start van het wijstherstelproject op de Hoge Burcht.

Wethouder Van den Heuvel: “Er zijn inheemse bomen geplant zoals zwarte els, es, haagbeuk en struiken als gelderse roos, hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, inlandse vogelkers en vuilboom. Dit zijn soorten die hier historisch gezien thuis horen. De bomen en struiken slaan CO2 op en beperken de verdamping van water als het warm weer is. Het landschap zal er deze winter anders uit zien. Het was een dag waar de kinderen en ik nog lang met veel plezier op kunnen terugzien.” De Udense scholen doen al ruim 50 jaar mee met de jaarlijkse Boomplantdagen.

Wijsthertselproject
Over het wijstherstelproject vertelt de gemeente: “Het in 2021 verworven perceel landbouwgrond is ingericht zoals het er bijna 100 jaar heeft uitgezien, met smalle natte weilanden afgewisseld door smalle singels. Door ook enkele sloten te verondiepen wordt het hier beduidend natter wat de kwelstroom op de naastgelegen Peelrandbreuk ten goede komt. Aankomende tijd zal de gehele Hoge Burcht heringericht worden. Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden zorgt voor de uitvoering, samen met vele vrijwilligers van Vogelwacht Uden e.o. en IVN afdelingen Uden.”

Uit de krant