De militairen wilden de vredespalm niet aannemen.
De militairen wilden de vredespalm niet aannemen. Foto: Koen de Visscher
FOTO’S

Demonstratie voor hoofdpoort vliegbasis tegen F-35 gevechtsvliegtuigen

Algemeen 960 keer gelezen

VOLKEL | Demonstranten keerden zich op donderdagmiddag voor de hoofdpoort van Vliegbasis Volkel tegen onder andere militarisme, vervuiling, overlast en natuurlijk de kernwapens die op de vliegbasis zijn opgeslagen. Zij waren daar aanwezig voor en tijdens de ontvangstceremonie van de F-35 gevechtsvliegtuigen op de vliegbasis. De stille tocht en de daarop volgende demonstratie werden georganiseerd door de groep Catholic Worker Amsterdam. Daarbij sloten ook andere personen en groepen zoals Pax, Stop de Wapenhandel en Vliegop! uit Leeuwarden zich aan.

Door: Koen de Visscher

De groep van ongeveer 27 personen liep een stille tocht van de Antonius Abtkerk in Volkel, waar zij een zegen ontvingen van de pastoor, naar de vliegbasis. Na hun aankomst namen zij plaats op een grasveldje voor de hoofdpoort waar enkele toespraken werden gehouden. Catholic Worker Amsterdam bood een vredespalm aan aan de basis. Nikki Apeldoorn: “De vredespalm in de juiste omstandigheden kan duizend jaar oud worden en staat daarom symbool voor een leven lang vrede.” Apeldoorn en twee van haar mededemonstranten liepen naar de militairen die bij de eerste controlepost stonden om de palm aan te bieden. De militairen wilden hem echter niet aannemen en daarom werden de plant en een brief op de grond geplaatst. “We hopen dat de nieuwsgierigheid het wint en dat ze kijken wat er in de brief staat”, aldus Apeldoorn. Later hingen de demonstranten briefjes aan het hek van de basis met daarop hun vredeswensen. Vanuit de vliegbasis kwam ook hierop geen (zichtbare) reactie.

Tekst gaat verder onder foto.


De demonstranten namen plaats voor de hoofdpoort.

Lawaai en uitstoot
In de brief aan de basis schrijft Catholic Worker Amsterdam: “Als het doel van investeringen als de F-35 vrede is dan geloven we niet dat dit de juiste weg is om dat doel te dienen. Vrede maakt volgens ons niet zoveel geluid en het kost niet zoveel geld. Het komst niet in de vorm van F-35 gevechtsvliegtuigen en is niet afhankelijk van instrumenten die in staat zijn om onze hele planeet te verwoesten.” Dirk Kuiken van Vliegop! vertelt over de ervaringen met de F-35 in Leeuwarden: “We willen de mensen hier waarschuwen want de F-35 is echt anders dan de F-16 qua lawaai en uitstoot. Mensen wonen soms pal onder de aanvliegroutes en dat is dramatisch. Sommigen zijn best wel overstuur en de genomen maatregelen tegen geluidsoverlast, zoals isolatie, zijn niet voldoende omdat die berekend zijn op de F-16.”

Tekst gaat verder onder foto.


Demonstranten hangen hun wensen op aan het hek van de vliegbasis.

Volkelaren ontbreken
Onder de aanwezigen ontbraken echter Volkelaren en Udenaren. “Mensen in Volkel vertelden ons, ‘voor mij hoeft het ook niet die vliegtuigen’. Maar op deze manier demonstreren is ook niet voor iedereen”, aldus Apeldoorn. Kuiken had nog een andere mogelijke verklaring: “Het kan zijn dat het gevoelig ligt voor de mensen die hier in de buurt wonen. Het personeel van de vliegbasis woont hier namelijk ook en je moet toch met elkaar verder. Mensen durven hun mening dan misschien niet te uiten.”

Militarisme
Thema’s die terugkwamen in de toespraken van en gesprekken met de aanwezigen zijn het militarisme, de wapenindustrie en de vervuiling die gepaard gaan met investeringen zoals de F-35. Wendela de Vries van Stop de Wapenhandel, een kleine onderzoeksgroep, vertelt: “Er wordt ook ontzettend veel geld verdiend aan die vliegtuigen. De wapenindustrie heeft grote belangen hierin. We moeten kijken naar de drijvende krachten achter oorlog en conflict. Het gaat niet zozeer om veiligheid maar juist om economische belangen.” Kuiken beargumenteerde tevens dat de Nederlandse krijgsmacht de wereld alleen maar onveiliger maakt door deelname aan conflicten en de uitstoot die wordt veroorzaakt. “We willen de klimaat- en vredesbeweging samenbrengen. De krijgsmacht verbruikt grote hoeveelheden grondstoffen en brandstof, maar ook voor de krijgsmacht moet de uitstoot naar nul. De krijgsmacht en de NAVO zijn er daarnaast helemaal niet voor de vrede, maar voor het veiligstellen van fossiele brandstoffen. Als we een duurzame en rechtvaardige wereld willen kunnen we niet anders dan strijden tegen het militarisme. In plaats van te investeren in de krijgsmacht moet het geld gaan naar de bestrijding van klimaatverandering. Geen bommen, maar bomen.” Han Raeijmakers namens Pax: “In 1981 is het verzet tegen kernwapens massaal begonnen. Maar tegenwoordig is het te veel het werk van specialisten, de beweging moet veel breder worden. Miljarden worden er besteed aan kernwapens en vliegtuigen. Dat geld moet ingezet worden ter bescherming van onze planeet en bescherming van de groeiende groep zwakkeren in de samenleving.”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
De militairen wilden de vredespalm niet aannemen.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
De militairen wilden de vredespalm niet aannemen.
Demonstranten hangen hun wensen op aan het hek van de vliegbasis.
Demonstranten hangen hun wensen op aan het hek van de vliegbasis.
Demonstranten hangen hun wensen op aan het hek van de vliegbasis.

Uit de krant

Uit de krant