Afbeelding

Gemeente Maashorst streeft naar lokaal eigendom bij grootschalige opwek van zonne- en windenergie

Algemeen 601 keer gelezen

UDEN | Gemeente Maashorst wil energieneutraal worden, met besparen op energie als eerste stap. Naast besparing en kleinschalige opwek van duurzame energie, is er ook een rol weggelegd voor de opwek van grootschalige zonne- en/of windenergie. De gemeente vindt dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er een lokaal beleidskader opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden.

Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2050, met als tussendoel 55 procent vermindering van uitstoot in 2030. Om deze landelijke opgave te behalen is, naast meer zonnepanelen op daken, ook grootschalige opwek nodig. Dat betekent meer zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en agrarische gebouwen en de aanleg van nieuwe zonneparken en windmolens. 

Lokaal eigendom
De gemeente wil de opwek van schone energie versterken en versnellen samen met de lokale omgeving. De omgeving van nieuwe zon-of windprojecten moet daarom de mogelijkheid krijgen om (mede-)eigenaar te worden van deze projecten, waarbij gestreefd wordt naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. “Als gemeente kunnen we lokaal eigendom niet verplicht stellen”, laat Jeroen van den Heuvel, wethouder duurzaamheid, weten. “Maar met het addendum op de beleidsnotitie Grootschalige opwekking zonne- en windenergie Maashorst dat het college van B&W vandaag heeft vastgesteld, stellen we wel duidelijke kaders en randvoorwaarden om 50 procent lokaal eigendom mogelijk te maken. Een lokale coöperatie kan bijvoorbeeld samen met een commerciële marktpartij het eigendom van een energieproject verdelen. Zo ontstaat er een evenwichtige verdeling tussen de omgeving en marktpartijen. Het addendum wordt op 23 juni behandeld door de gemeenteraad.

Participatie
De gemeente Maashorst wil haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van zonne- en/of windparken met lokaal eigendom. Op 24 januari vond er voor alle inwoners een digitale informatieavond plaats over dit onderwerp. Op maandag 9 mei was er een excursie naar het collectieve zonnepark Zonnemaatje in Haaren. Belangstellenden konden hier kennismaken met een praktijkvoorbeeld van lokaal eigendom van energieparken. Dit zonnepark, een lokaal initiatief met 180 participanten en 1900 zonnepanelen, is goed voor 520.000 kWh per jaar en wekt energie op voor ruim 180 huishoudens. Er volgt voor de zomer nog een derde informatiesessie in de vorm van een workshop over het opzetten van een project met 50 procent lokaal eigendom. 

Uit de krant