De actieweek werd begonnen met het nabootsen van drugsafvaldumpingen.
De actieweek werd begonnen met het nabootsen van drugsafvaldumpingen.

Actieweek tegen drugscriminaliteit

Algemeen 346 keer gelezen

UDEN | Maandagochtend was op de markt in Uden de aftrap voor de actieweek tegen ondermijning door criminaliteit. Deze week is een initiatief van de drie gemeenten die deel uitmaken van de basisteam regio Maas en Leijgraaf van de politie (Maashorst, Boekel en Land van Cuijk), de politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Doel van de actieweek is om inwoners meer bewust te maken van het gevaar en de risico’s van (de productie van) synthetische drugs en daarnaast de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten.

De actieweek bestaat verder uit twee onderdelen. Ten eerste is er de sociale mediacampagne ‘Samen voor een veilige buurt’. De gemeente Maashorst vertelt hierover: “In de actieweek start een sociale mediacampagne van vier weken. De nadruk van de campagne ligt op (het herkennen van en het gevaar van) hennep en synthetische drugs. Daarnaast komen ook andere aan ondermijning gelieerde aspecten aan bod, zoals onverklaarbare luxe of intimidatie. De campagne wil inwoners op buurt- en wijkniveau aanspreken en brengt zo de verschillende verschijningsvormen van ondermijning dichterbij.” In reactie op vragen laat de gemeente weten dat de campagne focust op hennep en synthetische drugs “in verband met het gevaar van gifitige stoffen die vrijkomen bij dit soort productieprocessen. Die vormen een groot risico voor de volksgezondheid en de natuur. Bovendien vormen ze een risico in verband met ontfploffings- en brandgevaar”. Het tweede onderdeel is genaamd ‘Bijtende Bende’. Dit is een bus die op de komende weekmarkten in Uden, Boxmeer, Grave en Cuijk en in Venhorst te vinden zal zijn. In deze bus is een ‘immersive room’ waar bezoekers in een virtuele omgeving de impact van drugscriminaliteit kunnen ervaren. Ook leren zij de belangrijkste signalen van drugscriminaliteit herkennen en leren zij wat hiermee te doen.

Dumpingen nagebootst
Ter inluiding van deze actieweek hebben de politie en gemeenten van 14 tot en met 18 maart op verschillende locaties dumpingen van synthetisch drugsafval nagebootst. De gemeente vertelt hierover: “Hierbij werden blauwe vaten ergens op een plek in het buitengebied en ‘onder verdachte omstandigheden’ achtergelaten. Dit in de hoop dat voorbijgangers van deze dumping een melding zouden doen bij de politie en/of de gemeente. Behalve het ‘dumpen’ van drugsafval, plaatste de politie op vijf verschillende locaties in het gebied Maas & Leijgraaf een zogenaamd ‘lokbusje’. Dit was een witte bestelbus, waarvan de laadruimte zichtbaar was gevuld met blauwe vaten. Ook in de cabine van het busje waren enkele verdachte zaken te zien, zoals een gasmasker en latex handschoenen. Verder hing rondom de bestelbus een weeïge-, anijsachtige geur, die ook te ruiken is op plekken waar synthetische drugs worden geproduceerd. Alle melders die contact opnamen met politie of gemeente over de nepdumpingen en/of het verdachte busje werd natuurlijk meteen verteld dat het een fictieve dumping betrof. In totaal kwamen er 39 meldingen binnen bij gemeenten en politie.”

Vaten gestolen
De gemeente zegt verder dat op de derde actiedag, woensdag 16 maart, de blauwe vaten die gebruikt werden tijdens de nagebootste drugsdumping zijn gestolen. “Het grootste gedeelte van de vaten lagen op dat moment aan de Schaartven in Overloon. Wanneer iemand meer weet over deze diefstal, dan verzoeken wij om contact op te nemen met de politie.”

Uit de krant

Uit de krant