Een van de groene textielcontainers.
Een van de groene textielcontainers.

UWW ondersteunt 22 derdewereldprojecten

Algemeen 94 keer gelezen

UDEN | Stichting Uden WereldWijd (UWW) heeft deze maand ruim 16.000 euro uitgekeerd aan 22 projecten in de ontwikkelingslanden. Deze uitkering is mogelijk door de opbrengst van het gescheiden aanbieden van in onbruik geraakt textiel en schoeisel in groene textielcontainers van Uden WereldWijd-Regain in de gemeente Uden.

Het bestuur van de stichting UWW steunt al 20 jaar organisaties uit de gemeente Uden, die projecten hebben in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Binnen de gemeente zijn er 25 partnerorganisaties aangesloten bij UWW.
Zij kunnen gedurende het jaar projecten indienen, die vragen om een geldelijke ondersteuning.
Deze aanvragen worden door de werkgroep Fonds Kleinschalige Projecten van UWW beoordeeld, voorgelegd aan het bestuur en na goedkeuring in de maand november gehonoreerd, waarna de bedragen uitgekeerd aan de partners. Wim de Winter, penningmeester UWW, geeft aan: “De projecten variëren van het voorzien van de moestuin van een irrigatiesysteem in Kenya, de aanschaf van i-tablets voor het basisonderwijs in Zambia, het verstrekken van medische zorg in een kraamkliniek in Bangladesh en het aanleggen van viskwekerij in Tanzania.”

Vergunning
Er is dit jaar een bedrag van in totaal 16.000 euro op de bankrekeningen van de partners overgemaakt en dat is beduidend minder dan zij gewend zijn, maar dat komt door het inzakken van de markt in herdraagbare kleding en de sterk dalende internationale afzet als gevolg van het coronavirus. Het geld komt zoals gezegd uit de inzamelingsopbrengst van textiel en schoeisel die in de 25 nieuwe groene textielcontainers van het Textielinzamelbedrijf Regain Recyclables Cuijk worden gedeponeerd.
Deze containers staan op veertien plaatsen in de gemeente Uden, namelijk 22 in Uden, twee in Volkel en één in Odiliapeel. UWW heeft in 1998 van de gemeente vergunning gekregen om textiel in te zamelen.
Ton van der Vegt, secretaris UWW, vertelt: “In 2020 werd in de gemeente Uden ruim 200.000 kilogram textiel en schoeisel door de inwoners van de gemeente Uden niet bij het huishoudelijk afval gedaan maar gescheiden aangeboden aan UWW. Omdat we toen geen vergoeding kregen voor het ingezameld textiel hebben we de projecten in 2021 ondersteund met het daarvoor in 2019 gereserveerde deel van de inzamelvergoeding.”

Blijf steunen
UWW adviseert de gemeente Uden om het gescheiden aanbieden van onder meer textiel door haar inwoners steeds verder te optimaliseren, zodat in 2021 in totaal 90 procent van het textiel in het kader van de circulaire economie gescheiden van het restafval wordt aangeboden en een tweede leven krijgt. “Graag doen we een oproep aan de inwoners van de gemeente Uden om onze projecten met de kledingafgifte te blijven steunen, en al het niet meer gebruikte textiel en schoeisel in de groene containers bij u in de buurt te deponeren. Stop die kleding dan wel in plastic zakken, want als de kleding in de container nat wordt, keurt men de inhoud in de hele container af en dat is zonde.”

Uit de krant

Uit de krant