Blije gezichten na de uitreiking.
Blije gezichten na de uitreiking. Foto's: Ad van de Graaf

Zeven inwoners van gemeente Uden ontvangen lintje

Algemeen 1.479 keer gelezen

UDEN | Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen op 26 april reikte de burgemeester Hellegers Koninklijke Onderscheidingen uit. Waar vorig jaar de gedecoreerden door het coronavirus nog digitaal werden verrast met het nieuws, vond de uitreiking dit jaar weer ‘gewoon’ plaats in het Udense gemeentehuis. Dit gebeurde wel allemaal apart van elkaar. Vijf van de gedecoreerden komen uit Uden, twee uit Odiliapeel. Hieronder zie je een overzicht van de zeven gedecoreerden die een lintje ontvingen.

Lion van Lankveld (54) uit Odiliapeel is vrijwilliger bij en bestuurslid van de RKSV Odiliapeel, wat hij al sinds 1990 doet. Hij zorgt voor het beheer van de accommodatie en is lid van de kantinebeheercommissie. Daarnaast zet hij zich sinds 2000 in als scheidsrechter en verzorger. Ook was Lion ruim 20 jaar jeugdleider en jeugdtrainer en zorgde hij voor de communicatie-uitingen in de krant, op de website en op de radio van 2004-2007. Sinds 2004 is hij medeoprichter/secretaris van en vrijwilliger bij Buurtvereniging De Korenbloem in Odiliapeel. Hij verzorgt de activiteiten en de werving van leden. Ook is hij onbezoldigd correspondent van sportwedstrijden bij Dtv Uden.

Jos van Lankveld (45) uit Odiliapeel is voorzitter van de Buurtvereniging De Boswijk in Odiliapeel. Hij verzorgt de activiteiten, coördineert de AED-cursus en ontvangt de nieuwe buurtgenoten. Sinds 2003 is hij  vrijwilliger bij Stichting Ovilio in Odiliapeel. Hij organiseert mede de jaarlijkse Schapendag en verzorgt onder andere de opbouw van het terrein. In 2005 werd hij bestuurslid, voorzitter en penningmeester van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) in Odiliapeel. Dit doet hij nog altijd. Hij was lid van de jeugdleiding en organiseerde tien jaar de organisatie van de Zeskamp en ondersteunt de activiteiten. In 2009 werd hij vrijwilliger bij het Oranjecomité Odiliapeel. Jos is medeorganisator van de Koningsdagactiviteiten en is lid van de Werkgroep Dodenherdenking Odiliapeel. Hij bestelt de kransen, de vlaggenmasten en de verkeersregelaars en zet de stoelen klaar. Ook is hij actief als vrijwilliger bij Carnavalsvereniging de Schoapenwaesers. Hij is lid van de commissie Boerenbruidspaar en begeleidt de jeugdcommissie. Daarnaast ondersteunt hij bij de opbouw voor evenementen en het vervoer van materialen en bezoekt hij zieke leden.

Han Gootzen (62) uit Uden is bestuurslid van de Nederlandse Tafeltennisbond met als portefeuille PR en sponsoring (1969 tot 1993). Van 1998 tot 2003 en vanaf 2010 is hij bestuurslid en voorzitter (sinds 2013) van de Hockeyclub Uden. Hij heeft het Masterplan 2020 mee opgesteld, waarmee de accommodatie toekomstbestendig werd. Hij zorgde onder meer voor het werven van sponsors, voor de aanleg van het eerste kunstgrasveld, de renovatie van het clubhuis, organisatie van de horeca en toename van het ledenaantal. Hij introduceerde de Rabobank-HCU Academy en organiseert jaarlijks een veiling waarvan de opbrengst ten goede komt aan de clubkas. Dit geld werd onder andere gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen. Sinds 2000 is hij trainer, coach, vrijwilliger en adviseur van het bestuur van Tafeltennisvereniging Maashorst. Hij heeft mede het vaandelteam geïnitieerd. Sinds 2010 organiseert hij de toernooien, waaronder de Open Udense Kampioenschappen, waar ook oud-internationals aan deelnemen. Van 2013 tot 2017 was hij voorzitter van de Stichting Business Events Uden, waar hij zich verder bezighield met de werving van en het onderhouden van de contacten met sponsors.

Ook Wout Hanegraaf (86) uit Uden is onderscheiden vanwege zijn inzet als adviseur van eigenaren van enkele panden aan de Marktstraat, St. Janstraat en Oliemolenstraat in Uden, sinds 1997. In 1998 en 1999 was hij bouwkundig adviseur bij de herbouw van Modewarenhuis Hout Brox. Hij was na de brand eindverantwoordelijke en hielp hij het herbouwen van het pand. Van 2001 tot 2019 was hij vrijwilliger bij en voorzitter van Vereniging van eigenaren Marktstraat 12-14 in Uden. Hij zorgde onder meer voor onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimtes en de ondergrondse parkeergarages. Sinds 2014 is hij vrijwilliger bij de Watoto-Foundation Arusha. Hij voorzag de stichting van gebruikte machines en gereedschap en adviseerde bij de aanschaf van nieuwe. Hij bracht voor eigen rekening drie werkbezoeken aan scholen van de stichting in Tanzania en gaf de leerkrachten bijscholing in technische vakken. In het dorp Tee Water River Village hielp hij mee aan de bouw van een kerk, bevestigde de geschonken klok in de toren en maakte de kruiswegstatie. In 2015 begon hij als vrijwilliger bij en bestuurslid (2017-heden) van de Stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o. Hij maakt oude machines en gereedschap weer klaar voor gebruik. Hij coördineerde de verhuizing naar een nieuw onderkomen. In 2017 hielp de gedreven vrijwilliger bij het ontmantelen van een woonwinkel die ging verhuizen, om zo de nog bruikbare materialen veilig te stellen voor hergebruik. In 2020 realiseerde hij de aanpassing van de woning van een van de andere vrijwilligers met een spierziekte.

Marga Jansen-Hegge (77) uit Uden was vrijwilliger bij Museum KRONA, voorheen MRK (1998 tot 2019). Ze was betrokken bij het onderhoud van de kruidentuin en de ontwikkeling van educatieve projecten en stond in 2003 aan de wieg van een publicatie over de tuin ‘Shakespeare in de kruidentuin’. Ze begeleidde duizenden basisschoolleerlingen bij het kleien, tekenen en bouwen/creëren met eenvoudige materialen. Ze ondersteunde deze creatieve activiteiten met deels zelfbedachte verhalen, fabels en sprookjes. Bij haar afscheid in 2019 initieerde zij een crowdfundingactie voor vernieuwingen in de kruidentuin. In 2013 werd ze bestuurslid van de Commissie van Aanbeveling Verdienstelijk Udenaar. Dit is een onafhankelijk orgaan dat de carnavalsstichting de Knoerissen elk jaar voorziet van een kandidaat ter huldiging van zijn/haar bijzondere verdiensten voor de gemeenschap van Uden. Ze heeft inbreng bij het samenstellen van de groslijst, het verzoek, de huldiging en de nazorg. Verder was zij een van de grondleggers van de Baggenmert, die al meer dan 33 jaar bestaat.

Harrie van Schijndel (77) zet zich al meer dan 27 jaar als vrijwilliger in voor de Monumentencommissie Uden. Hij organiseert veldbezoeken, adviseert het college van B en W over restauraties, verbouwingen en monumentaal groen en hij onderhoudt de contacten met onder andere de Heemkundekring en het IVN afdeling Uden. Daarnaast documenteert hij informatie over historische naoorlogse bebouwing en de zogeheten vergeten monumentale en/of karakteristieke gebouwen. Ook adviseert hij de gemeente over renovaties en verstrekt hij blauwdrukken van monumentale panden. Verder organiseert Harrie van Schijndel de maandelijkse lezingen en lezingen op locatie, de jaarlijkse historische wandeling en sinds 2003 ook, in samenwerking met de Heemkundekring, de Open Monumentendag in Uden.

Antoon Timmers (78) uit Uden is al sinds 1974 vrijwilliger bij Stichting Trap-In Uden Volkel. Jaarlijks wordt deze sponsorfietstocht georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor vijftien ontwikkelingsprojecten in derdewereldlanden. Antoon is al die jaren aanwezig op een post als ijsverkoper. Al sinds 1990 is hij bestuurslid/penningmeester van de Familievereniging Timmers. Het doel van deze vereniging is het bevorderen van de familieband. Hij ondersteunt bij de uitgifte van het verenigingsblad en organiseert mede de jaarlijkse familiedag. Van 2003 tot 2020 was hij actief als bestuurslid/penningmeester van de Stichting Caritas St. Petrus Uden. Hij coördineerde onder meer het inzamelen en ophalen van hulpgoederen en het vervoer ervan naar diverse ontwikkelingslanden, regelde het laden van de vrachtwagens en maakte het reisschema. Antoon bezorgt sinds 2004 van de maaltijdservice van ONS welzijn en sinds 2007 is hij ook vrijwilliger bij de Boodschappen Plus Bus van ONS welzijn, die uitstapjes en boodschappenritten organiseert voor kwetsbare inwoners van Veghel, Uden, Heeswijk- Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch.

Uit de krant

Uit de krant