Het gemeentehuis is één van de plekken in Uden waar je je stem kunt uitbrengen.
Het gemeentehuis is één van de plekken in Uden waar je je stem kunt uitbrengen.
TIPUDEN

Overgroot deel burgerpanel naar stembureau

Algemeen 554 keer gelezen

UDEN | Het Udense burgerpanel vindt het belangrijk om te gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart. Maar liefst 93 procent vindt het belangrijk om een stem uit te brengen. 81 procent van de respondenten zegt daadwerkelijk te gaan stemmen.

De landelijke Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Op de vraag ‘In hoeverre vindt u het (on)belangrijk om uw stem uit te brengen?’, antwoordt in totaal 93 procent van de respondenten: ‘(zeer) belangrijk’. “Zeer belangrijk om van je stemrecht gebruik te maken en zo mee te beslissen wat er in ons land gebeurt”, licht iemand toe. 4 procent is neutraal, en maar 1 procent van de respondenten geeft aan een stem uitbrengen (zeer) onbelangrijk te vinden, met als toelichting: “Ik vraag mij af of er nog sprake is van democratie als op voorhand allerlei partijen al aangeven dat zij niet met deze en/of gene willen regeren. Het zou niet voor het eerst zijn dat een partij waarop veel stemmen worden uitgebracht buitenspel wordt gezet.”

Ondanks de coronapandemie gaan de Tweede Kamerverkiezingen door. Normaal kunnen de kiezers hun stem uitbrengen in het stembureau. Het coronavirus kan mensen echter afschrikken om hun stem fysiek uit te brengen in een stembureau. Daarom mogen 70-plussers dit jaar per brief stemmen. 81 procent van het panel is van plan om fysiek te gaan stemmen, maar er wordt wel meerdere malen aangegeven dat het ook ‘best’ digitaal had gekund. “Ik begrijp niet waarom stemmen niet digitaal zou kunnen middels DigiD. Dit is bewezen veilig en je voorkomt onnodige bewegingen op straat en in de stembureaus. Plus dat mensen eerder zullen gaan stemmen omdat ze hiervoor dan de deur niet uit hoeven. Deze toelichting is ook voor de periode buiten de coronamaatregelen van toepassing.” 11 procent is nog in twijfel, 8 procent gaat niet fysiek stemmen. “Het druist in tegen alle gedragsregels die het kabinet en zijn adviseurs hebben verstrekt”, laat een panellid weten. “Iedereen had de vrijheid moeten hebben om bijvoorbeeld per post te stemmen. Ondoordachte actie.”

Landelijk worden er diverse maatregelen genomen om het stemmen veilig te laten verlopen: het stemmen is verspreid over drie dagen en kan tussen 07.00 uur en 21.00 uur. 64 procent van de respondenten voelt zich (zeer) veilig om te gaan stemmen. “Ik ga er vanuit dat de gemeente Uden zorg draagt en borg staat voor een optimale veiligheid en bescherming”, zegt iemand. Een ander vult daarbij aan: “Als de bezoekers zich allemaal maar aan de regels houden!” 13 procent vindt het een onveilig idee om te gaan stemmen. “Het besmettingsgevaar wordt alleen maar hoger. Om dan met honderden mensen naar één lokaal te gaan is volstrekt onacceptabel.” Uit de rapportage die deze week verscheen, blijkt dat 62 procent al weet op wie hij of zij gaat stemmen. 32 procent weet het nog niet. “Ik maak gebruik van de stemwijzer en kijk wel wat eruit komt of ik mij daar in kan vinden”, aldus een respondent. 2 procent twijfelt nog of ze wel of niet gaat stemmen, en 2 procent weet al zeker dat ze dit niet gaat doen, met als belangrijkste reden het geen vertrouwen hebben in de politici. “Het eigenbelang van politici is naar mijn mening veel te groot”, zegt iemand die dit jaar geen stembureau bezoekt. “Op momenten dat er grove fouten worden gemaakt ‘wast iedereen zijn/haar handen in een gigantisch grote bak onschuld’ (want die is altijd voorhanden) en gaat men gewoon door.”

Uit de krant

Uit de krant