Afbeelding
Foto: Ziekenhuis Bernhoven

Voormalig gedeputeerde Bert Pauli nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Bernhoven

Algemeen

UDEN | Bert Pauli is met ingang van 1 januari benoemd als de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Bernhoven. Bert Pauli volgt daarmee Guy Peeters op, die begin januari 2021 is teruggetreden.

Bert Pauli is voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant (2011-2019), vervult verschillende toezichthoudende functies en bestuursfuncties en is zeer bekend met onze regio. Hij gelooft in de koers van Bernhoven waarin toekomstbestendige zorg voor de regio centraal staat en levert hier graag zijn bijdrage aan vanuit zijn nieuwe rol. Bernhoven verlegt met deze strategie een steen in het zorglandschap en zet in op hogere kwaliteit van zorg in plaats van het leveren van meer productie. Binnenkort zet Bernhoven de uitrol van een nieuwe fase in zijn strategie richting 2025 in, waarbij zij doorbouwt op dit fundament en waarbij Bernhoven zich gaat ontwikkelen naar een gezondheidsorganisatie.

Bewondering
De inwerkperiode van Bert Pauli was door het coronavirus vooral op afstand en digitaal. Hij hoopt dat, als de mogelijkheden het weer toelaten, Bernhoven en zijn mensen beter te leren kennen. Hij laat weten met bewondering naar de inzet en veerkracht van alle medewerkers van Bernhoven te kijken. “Telkens weer maken zij zich op om de coronazorg op te schalen wanneer nodig en zetten zij zich in om de reguliere zorg in de regio zo goed mogelijk in stand te houden.”

Raad van Commissarissen
Bernhoven heeft als rechtsvorm een besloten vennootschap, en kent daarbij als ziekenhuis een voor Nederland uniek governancemodel met drie organen, te weten de Algemene Vergadering, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De ‘check and balances’ in dit model volgen uit de (structuurregeling) van het Burgerlijk Wetboek. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in Bernhoven.

Uit de krant

Uit de krant