Lieke en Mees met op de achtergrond het leerplein, waar de leerlingen aan hun taken werken. (foto: Ankh van Burk)
Lieke en Mees met op de achtergrond het leerplein, waar de leerlingen aan hun taken werken. (foto: Ankh van Burk)

Udens College met nieuw leermodel op goede weg

Algemeen 1.677 keer gelezen

UDEN | Het Udens College is afgelopen schooljaar met vier groepen havo/vwo begonnen met een nieuw leermodel als pilot project. In dit leermodel heeft de leerling veel meer de regie en verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Hij bepaalt zijn leerdoelen en het tempo, waarin hij die doelen wil halen. Coaching van de leerling staat centraal. Na ruim een jaar ervaring vinden het Udens College, leerlingen en ouders, dat zij op de goede weg zitten.

Door: Ankh van Burk

Lieke (12) en Mees(12) zijn twee van de 107 leerlingen, die aan project AanZet meedoen. Zij vonden de nieuwe manier van werken in het begin niet altijd duidelijk. Zo wist Lieke niet dat je huiswerk moest maken en Mees niet hoe je zelf je doelen moest bepalen. Nadat de docenten meer structuur hadden aangebracht en Lieke en Mees het leerproces nu beter snappen, zijn ze enthousiast. Lieke vindt de coaching fijn en Mees ervaart, dat hij dieper in de stof duikt en alles beter onthoudt. Hij voelt zich gemotiveerd nu hij zijn leerdoelen zelf kan bepalen. Projectleider Mark van den Elzen beaamt dat het project AanZet aanvankelijk niet duidelijk was voor de leerlingen: "We gaven hen veel vrijheid in het maken van keuzes in leeractiviteiten. Het te snel wisselen van leerruimten bleek onrust te veroorzaken en er was onduidelijkheid in de manier van werken. Ook docenten moesten wennen aan het nieuwe model. Na een evaluatie in december hebben we meer structuur aangebracht en zagen we de leerlingen sneller vorderingen maken."

Goede scores
Het Udens College heeft tijdens het project diverse onderzoeken gedaan onder leerlingen, ouders, medewerkers en op organisatorisch niveau. Zo zijn er tweemaal Citotoetsen gehouden onder de leerlingen van het pilotproject en leerlingen uit het reguliere onderwijs over de kernvakken. Bij de vergelijking onderling en met een landelijke benchmark scoorden de leerlingen uit de AanZetgroepen ongeveer gelijk of beter. Een doctor in de sociale wetenschappen heeft gekeken naar de studievaardigheden en motivatie van de leerlingen. Vergeleken met het reguliere onderwijs doen de AanZetleerlingen het op veel aspecten iets beter. Leerlingen en ouders geven hoge scores in een tevredenheidsonderzoek en de belangstelling van de ouders van de AanZetleerlingen voor de klankbordavonden is groot", aldus Alwin Wiersma, afdelingsdirecteur brugklassen. Docenten moesten wennen aan het nieuwe model, maar zien het belang van gepersonaliseerd leren en de meerwaarde van coaching. "Als AanZet-team kijk je naar de leerling als geheel. Men ervaart dat feedback geven belangrijker is dan cijfers geven. Vakdocenten raken meer bevlogen om de coach te helpen in het belang van de leerling en uit collegialiteit", geeft Alwin aan en hij vervolgt: "Wij zullen deze onderzoeken blijven doen en gedurende het verloop van het project het proces bijstellen. Zo willen we uiteindelijk een model samenstellen uit dat wat goed is uit het reguliere onderwijs en de diverse pilots waarmee we aan het experimenteren zijn om te komen tot een 'Udens model' en zo voor de toekomst een leerlingbestendig model te ontwikkelen."

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant